Dátum a miesto biskupskej vysviacky Mons. Vladimíra Feketeho sú už známe

V nedeľu 11. februára 2018, teda poslednú nedeľu pred začiatkom pôstneho obdobia, sa bude v Baku konať biskupská vysviacka Mons. Vladimíra Feketeho SDB. „Svätá stolica chce mať na zreteli dobro miestnej Cirkvi,“ vysvetlil Mons. Fekete rozhodnutie o výbere miesta, keď informoval slovenských saleziánov o podrobnostiach vysviacky. Slávnosť sa bude konať v miestnom chráme Panny Márie Nepoškvrnenej, jedinom katolíckom kostole v krajine, kam v roku 2016 zavítal aj pápež František.

Hlavným svätiteľom bude 64-ročný Angličan, arcibiskup Mons. Paul Richard Gallagher, ktorý je od roku 2014 sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi. Otázka ďalších dvoch biskupov spolusvätiteľov je ešte otvorená. Túžbou Mons. Feketeho je, ak by to bol jeden biskup salezián a jeden biskup zo Slovenska.

Svätý Otec František povýšil apoštolského prefekta Azerbajdžanu dona Vladimíra Feketeho (62) do hodnosti biskupa 8. decembra 2017. Niekdajší provinciál slovenských saleziánov bude ako biskup stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé územie 9-miliónovej krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlavnom meste Baku. Starosť o katolíkov v krajine zverila Svätá stolica slovenským saleziánom v roku 2000. Mons. Vladimír Fekete pôsobí v Baku od roku 2009.

zdroj: saleziani.sk

-msk-