Matka ustavičnej pomoci nie je len pre redemptoristov

Dnes, 27. júna 2018 na slávnosť Matky ustavičnej pomoci vám ponúkame video, v ktorom redemptorista P. Rastislav Dluhý hovorí o Matke ustavičnej pomoci.

Dovoľme aby jej pohľad spočinul na nás.

Zdroj: redemptoristi.sk