Vykupiteľky majú staronové provinciálne vedenie

Od 1. júna 2018 začalo svoju službu nové provinciálne vedenie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.

Do úradu provinciálnej predstavenej bola na druhé 6-ročné obdobie menovaná sr. M. Dária Motyková. Delegátkami na II. zasadnutí Provinciálnej kapituly boli za provinciálne radkyne zvolené sr.  M. Filotea, sr. M. Mechtilda, sr. M. Školastika a sr. M. Oktávia.

Zdroj: sdr.sk
-fc-