Medový plást – myšlienky v Modlitbovom denníku 2019 pripravil jazykový redaktor Zasväteného života

Vydavateľstvo Slovo medzi nami v týchto dňoch vydáva Modlitbový denník 2019. Autorom myšlienok na každý deň na tému „Medový plást“ je jazykový redaktor Marián Kováčik, ktorý stál pri časopise Zasvätený život od jeho úplných začiatkov.

Modlitbový denník obsahuje priestor na modlitbové úmysly, myšlienky, citáty z Písma, ale aj liturgický a občiansky kalendár. Autorom myšlienok je včelár, a preto používa obrazy zo života včiel, aby podnietil duchovný život – ten rovnako ako život včiel nie je individualistický, ale žitý v spoločenstve.

 „Včely a ich práca sú pre náš život nenahraditeľné. A podobne je to aj s každým, kto miluje Boha. Svojím životom zhromažďuje množstvo Božích darov, ktoré potom prinášajú úžitok či už v jeho živote alebo v živote ľudí okolo neho. Ba často aj v živote úplne cudzích a veľmi vzdialených ľudí, lebo v Cirkvi je to tak, že v Kristovi sme všetci pospájaní a tvoríme jedno telo.“

Modlitbový denník 2019 má pevné dosky, praktickú špirálovú väzbu a 224 strán vo formáte A5. Jeho cena je 4,90 eur, nájdete ho v kresťanských kníhkupectvách, alebo je možné objednať si ho na emailovej adrese slovo@smn.sk.

Zdroj: Mediálny tím redemptoristov
-fc-