Medzinárodná konferencia o pastorácii povolaní

Pri príležitosti Roka zasväteného života, vyhláseného pápežom Františkom, sa zodpovední za pastoráciu povolaní, predstavení a vyšší rehoľní predstavení z rôznych krajín zišli dnes v Ríme na medzinárodnej konferencii o pastorácii povolaní k zasvätenému životu. Iniciatívu, ktorá sa bude konať v sídle inštitútu „Maria Santissima Bambina“ do piatka 27. februára, organizuje Národná konferencia rehoľných povolaní v Chicagu, americká katolícka asociácia, ktorá sa 27 rokov zaoberá pastoráciou povolaní.

Cieľom stretnutia je výmena skúseností a informácií, poukázanie na požiadavky a všeobecné výzvy, a tiež na možnú spoluprácu v tejto oblasti. „Rok zasväteného života je ideálnou príležitosťou pochopiť, ako sa rôzne národné orgány podieľajúce sa na podpore povolaní môžu spoločne propagovať a podporovať rehoľný život,“ hovorí brat Paul Benarczyk, výkonný riaditeľ Národnej konferencie rehoľných povolaní v Chicagu. Medzi účastníkmi podujatia okrem iných sú páter Henry Lemoncelli, z Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, páter Dávid Kinnear Glenday, generálny tajomník Únie generálnych predstavených mužských reholí a sestra Patricia Murrayová, generálna tajomníčka Medzinárodnej únie generálnych predstavených ženských reholí.

-jk-

zdroj: radiovaticana.va