Satmárky majú novú generálnu predstavenú

V čase 14. – 20. februára 2015 sa konala pracovná a volebná generálna kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Sestry spoločne nielen prehodnocovali svoju činnosť v uplynulých rokoch, ale zamýšľali sa i nad novými možnosťami a spôsobmi, ktorými by mohli byť nápomocné chudobným dnešnej doby.

Hlavnou časťou kapituly bola voľba nového vedenia Kongregácie. Novou generálnou predstavenou na obdobie ďalších šiestich rokov sa stala s. M. Pavla Jana Draganová. Pri vykonávaní tejto služby jej budú nápomocné aj štyri radkyne.
Stručný životopis:
S. M. Pavla Jana Draganová pochádza z Malatinej na Orave. V roku 1983 vstúpila do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, v ktorej roku 1985 zložila svoje prvé sväté sľuby. Okrem strednej zdravotníckej školy a štúdia vychovávateľstva na Pedagogickej fakulte v Nitre ukončila v roku 1997 štúdium náboženskej výchovy na Teologickej fakulte na Spišskej Kapitule. V roku 2000 ukončila štúdium spirituality na Pápežskej univerzite Teresianum s titulom licenciát. Počas doterajšieho pôsobenia v Kongregácii s. M. Pavla vykonávala svoju službu v oblasti zdravotníctva, ako rehabilitačná sestra i v oblasti školstva, ako katechétka na rôznych miestach. V rokoch 2001 – 2013 zastávala úrad provinciálnej predstavenej v slovenskej provincii.
Sr. M. Alexandra Jana Patrnčiaková
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok