„Medžugorie je pre nás miestom plným lásky a odpustenia,“ sr. Magdaléna Cerovská FMA

Sestra Magdaléna Cerovská, slovenská saleziánka pôsobiaca v osade Tale v Albánsku, napísala svedectvo do časopisu Fatima. S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ho publikujeme aj u nás, na Zasvätenom živote:

Naša drahá Matka a Kráľovná Pokoja oslovila svojou láskou aj mnohé rehoľné komunity a rodiny žijúce v Albánsku. Albánsko, ako prvý ateistický štát pod ochranou Panny Márie, si zachovalo vieru! Život tu bol ťažký a ešte stále aj je, ale ľudia cítia potrebu utiekať sa k Panne Márii a cez dobrú Matku oslavovať jej Syna Ježiša.

Medžugorie je naše pútnické miesto. Púte sa organizujú stále častejšie a ľudia cestujú v noci, strávia jeden deň v modlitbe a v pokání a ďalšiu noc sa vrátia do Albánska. Aj keď je to vyčerpávajúce, mnohí nemajú inú možnosť. Zaplatia si len cestovné a vrátia sa šťastní a obohatení o silné duchovné zážitky. Duchovný život je naozaj úžasný dar a mnohí mladí ľudia ho zakúsili práve na púti. Medžugorie je aj pre nás miesto modlitby, plné lásky a odpustenia. Kto raz navštívi toto úžasné miesto, cíti veľkú túžbu vrátiť sa tam opäť! Mnohí maturanti navštívili Medžugorie a večerná adorácia zapálila v ich srdciach túžbu po modlitbe, po stretnutí sa s Pánom Ježišom. Naša komunita už teraz pripravuje púť, ktorú chceme zrealizovať začiatkom septembra. Spolu s našimi animátormi, spolupracovníkmi a učiteľmi, túžime začať nový školský rok pod ochranou Panny Márie. Všetci sa veľmi tešíme a veríme, že sa nám to aj podarí!

V našej osade Tale žijú čisto katolícke rodiny, ktoré počas komunizmu žili ďaleko v horách, doslova odrezané od sveta. V našom Centre Laura sa deti a mnohí mladí pripravujú na prijatie sviatostí a každú nedeľu slávime svätú omšu. Kňazov je veľmi málo a chýbajú nám aj misionári, a tak aj my, sestry, každý deň cestujeme do farského kostola vzdialeného 6 km na svätú omšu. Sme veľmi vďačné za túto možnosť. Sú niektoré komunity sestier, kde majú svätú omšu len raz za mesiac! V celej osade je len základná škola a naše Centrum Laura. Deti k nám prichádzajú každý deň s veľkou radosťou. Tu si môžu urobiť domáce úlohy, športujú, majú rôzne krúžky a hry a na záver sa spoločne pomodlíme a čítame si Sväté písmo. Mládež nám taktiež pomáha organizovať aktivity pre školákov. Naše spoločenstvo sa rozrastá a Pán si vedie a ochraňuje svoje malé ovečky.

Spoločne prosme za mládež, za rodiny, za rehoľné komunity, za kňazov, … aby sme boli aj my šíriteľmi svetla, lásky a pokoja. Nech sa šíri len dobro! Nech Pán zvíťazí a nech jeho láska objíme celý svet!

S veľkou láskou myslíme na vás všetkých!

Sestra Magda Cerovská a komunita sestier z Albánska

Foto: Betka Hrušovská

O jej ceste, alebo skôr o úteku do Albánska si môžete pozrieť v Moja misia z dielne Lux communications.

Informačník Fatima je v pdf formáte prístupný na webe Inštitútu, alebo si ho môžete objednať v printovej forme.

-fc-