Redemptorista Metod Lukačik viedol duchovné cvičenia pre učiteľov

Kláštor redemptoristov v Michalovciach bol dejiskom duchovných cvičení pre katechétov. Miesto na stíšenie a načúvanie Božiemu hlasu našli v dňoch 14. – 17. februára 2019. Boli to dni naplnené prednáškami, modlitbami, rozjímaním a eucharistickou adoráciou. Duchovne katechétov sprevádzal Metod Lukačik

„V súčasnej uponáhľanej dobe je pre každého z nás ťažké zastaviť sa a zahľadieť sa na seba, spoznať svoju skutočnú veľkosť a opravdivú biedu. Duchovné cvičenia nám dávajú k tomu veľký priestor. Vo svetle Božieho slova a v atmosfére modlitby sme spoznávali seba samého, skúmali sme neporiadok svojho života, hĺbku hriechu a jeho ničivú silu ktorá komplikuje všetky najdôležitejšie vzťahy: vzťah k Bohu, k sebe samému, k blížnym a k svetu, ale aj hlbšie vnímanie Božej lásky a dobroty. V meditáciách nás Ježiš pozýval na puste miesto do samoty, sadnúť si k Jeho nohám a uvedomiť si, že v živote nie je nič dôležitejšie, ako Jeho prítomnosť. V ďalšej meditácii sme rozobrali Blahoslavenstvá. Pripomenuli sme si, vytrvalosť v modlitbe a prinášanie dobrých skutkov. Ukončili sme Nedeľou o márnotratnom synovi, kde sme meditovali o nekonečnej láske a milosrdenstve nebeského Otca,“ informovala Martina Mosoriaková.

Zdroj: TK KBS