Michalovskí redemptoristi majú nové vedenie

V dňoch 14. – 17. jauára 2019 sa uskutočnila v Stropkove X. Viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zišlo sa na nej 24 kapitulárov, medzi nimi aj aj predstavený provincie Bratislava-Praha P. Václav Hypius. Práve on viedol predkapitulnú duchovnú obnovu. Počas nej ich navštívil aj spolubrat vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha a slávil archijerejskú svätú liturgiu.

Kapitula je najvyšším zákonodárnym a riadiacim orgánom viceprovincie. Táto kapitula bola hodnotiaco-volebná. Okrem predstavenia hodnotiacich správ z rôznych oblastí nášho apoštolského života sa uskutočnila aj voľba novej viceprovinciálnej rady.

Protoihumenom (viceprovinciálom) je na ďalšie obdobie zvolený Metod Marcel Lukačik. Vikárom viceprovincie a prvým radným sa stal Jaroslav Štelbaský, za druhého radného bol zvolený Jozef Jurčenko a do rozšírenej konzulty boli vybraní Ondrej Pacák a Jozef Kišák.

Na kapitule  sa rozhodovalo aj o ďalšom smerovaní viceprovincie a po spoločnom rozlišovaní si gréckokatolícki redemptoristi schválili aj svoj apoštolský plán na ďalšie štvorročie (2019-2022).

Hosťom kapituly bol o. Brendan Callanan CSsR, ktorý nám predstavil Apoštolský a reštrukturalizačný plán Európy. Kapitula prebiehala v otvorenom bratskom dialógu a duchu.

Metod Lukačik CSsR