Migrácia nie je putovaním, ale tragédiou – pápež misionárom migrantov

Pápež František prijal v sobotu 14. októbra účastníkov Kongresu o spiritualite biskupa Scalabriniho. Ako uviedol, tento zakladateľ spoločnosti misionárov pre migrantov má „osvietený pohľad na fenomén migrácie“, ktorý vníma „ako výzvu k vytváraniu spoločenstva v láske“.

„Ujasnime si: migrácia nie je sladkým putovaním v spoločenstve, často je tragédiou. A tak ako má každý právo migrovať, má aj právo zostať vo svojej krajine a žiť v nej v pokoji a dôstojne.“ Týmito slovami sa pápež František prihovoril hosťom, nasledovníkom sv. Jána Krstiteľa Scalabriniho: misionárom, misionárkam i laikom, ktorých prijal na audiencii vo Vatikáne pri príležitosti konferencie o duchovnom odkaze tohto svätca, ktorý sa venoval migrantom. Pápež pokračoval:

 „Tragédiu nútenej migrácie spôsobenej vojnami, hladomorom, chudobou a environmentálnymi ťažkosťami však dnes vidíme všetci. A práve tu prichádza na rad vaša spiritualita: ako disponujete svojím srdcom voči týmto bratom a sestrám? S podporou ktorej duchovnej cesty? Scalabrini nám pomáha práve tým, že sa na misionárov migrantov pozerá ako na kooperátorov Ducha Svätého spolupracujúcich na jednote. Jeho pohľad na fenomén migrácie je osvietený a originálny, vnímaný ako výzva k vytváraniu spoločenstva v láske.“

Článok si môžete dočítať TU.

Zdroj: Miroslava Holubíková / Vatican News
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra