Pápež František: Sv. Terézia z Lisieux nám ukazuje podstatu

V nedeľu 15. októbra bola zverejnená Apoštolská exhortácia pápeža Františka „C’est la Confiance“ („Je to dôvera“), ktorá je venovaná sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a SvätejTváre pri príležitosti 150 rokov od jej narodenia v Alençon vo Francúzsku. Jej „malá cesta“ nás nabáda, aby sme verili v nekonečné Božie milosrdenstvo a žili stretnutie s Kristom v otvorenosti voči druhým.Zomrela vo veku iba 24 rokov a bola vyhlásená za patrónku misií.

„Dôvera a nič viac ako dôvera nás musí viesť k láske.“ To sú slová, ktoré napísala v septembri 1896 svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre a ktoré inšpirovali názov novej apoštolskej exhortácie pápeža Františka. „Vystihujú podstatu jej spirituality a boli by dostatočným odôvodnením jej vymenovania za učiteľku Cirkvi“ (2).

Posolstvo, ktoré je duchovným pokladom Cirkvi

Svätý Otec František vysvetľuje svoje rozhodnutie uverejniť exhortáciu v nedeľu 15. októbra, a nie v deň spojený so životom svätice, ktorú pozná a miluje celý svet, dokonca aj neveriaci. Dôvodom je túžba, aby „posolstvo presahovalo výročia a bolo prijaté ako súčasť duchovného pokladu Cirkvi“ (4). Dátum vydania pripadá na pamiatku svätej Terézie z Avily, aby sa svätá Terézia označila za „zrelé ovocie“ spirituality veľkej španielskej svätice.

Uznanie od pápežov

Pápež František pripomína, ako jeho predchodcovia spoznali mimoriadnu hodnotu duchovného svedectva svätej Terézie z Lisieux. Začína pápežom Levom XIII, ktorý dovolil Terézii vstúpiť do kláštora vo veku pätnásť rokov. Potom spomína pápeža Pia XI, ktorý ju v roku 1925 vyhlásil za svätú a v roku 1927 za patrónku misií.  Ján Pavol II. ju v roku 1997 vyhlásil za učiteľku Cirkvi. „Napokon,“ dodáva pápež František, „v roku 2015 som mal radosť kanonizovať jej rodičov, Louisa a Zéliu, počas synody o rodine, a následne som jej venoval katechézu“ (6).

Láska misionárskej duše

Svätá Terézia z Lisieux napísala: „Ježiš je moja jediná láska.“ (8) Pápež František pri úvahách o jej spiritualite poznamenáva, že stretnutie s Ježišom ju povolalo k poslaniu do takej miery, že si svoje „zasvätenie Bohu nevedela predstaviť inak ako úsilie o dobro svojich bratov a sestier“. V skutočnosti vstúpila ku karmelitánkam preto, „aby zachraňovala duše“. (9) Svätá Terézia vyjadrila svoje misionárske povolanie takto: „Cítim, že čím viac horí oheň lásky v mojom srdci (…), tým viac sa rozpaľujú aj duše, ktoré sa ku mne približujú. Tieto duše sa rýchlo rozbehnú vo vôni olejov svojho Milovaného, pretože duša, ktorá horí láskou, nemôže zostať nečinná“ (12).

Článok si môžete dočítať TU.

Zdroj: Adriana Masotti / Vatican News (Preložil: Martin Jarábek)
Foto: commons.wikimedia