Milosrdní bratia vyzvali ľudí podporiť záchranu nemocnice v Kamerune

Milosrdní bratia v stredoafrickom Kamerune naliehavo prosia o pomoc vo forme finančných milodarov, aby mohli udržať v prevádzke ich rehoľnú nemocnicu v Batibo. Tá je po štyroch rokoch ozbrojeného konfliktu vládnych i separatistických síl jedinou otvorenou v celom regióne pre verejnosť. Pri tejto príležitosti generálne vedenie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha vyhlásilo zbierku na misie zameranú práve pre spomínanú nemocnicu v Kamerune. Ak sa reholi podarí vyzbierať 300 000 eur, nemocnica môže ďalšie štyri roky slúžiť chorým a núdznym.

„Každý milodar pre misijný projekt milosrdných bratov v Batibo pomôže zachrániť mnoho životov. Milodary môžu dobrodinci poukázať na číslo účtu: IBAN: SK 39 1100 0000 0029 3000 0620, variabilný symbol: 2021, poznámka: Misieohbatibo,“ povedal TK KBS br. Richard Jombík, predstavený bratislavského konventu milosrdných bratov.

Práve pred tromi rokmi si milosrdní bratia v Kamerune pripomenuli 50. rokov činnosti rehole v tejto časti sveta.  Začali tu pôsobiť v roku 1968, keď otvorili  prvú nemocnicu. Tá začala slúžiť tamojším obyvateľom na vidieku, v džungli. Druhé zdravotnícke centrum vzniklo v r. 1983 na severozápade krajiny, tiež v oblasti džungle – v spomínanom Batibo, ktoré je vzdialené asi sto míľ východne od Nigérie. Neskôr vznikli aj ďalšie centrá – ambulancie v Boko a na periférii Douala, najväčšieho mesta Kamerunu, ktoré je obchodným centrom celého štátu. V r. 2012 bola založená nemocnica na rehabilitáciu a centrum pre matky s deťmi v Yasse.

Situáciu skomplikoval ozbrojený konflikt, ktorý vypukol v krajine v r. 2017 a pretrváva dodnes. Podstata konfliktu spočíva v tom, že v severozápadnej časti krajiny sa separatistické skupiny usilujú o osamostatnenie a suverenitu. Centrálna vláda krajiny tomu však bráni, preto zasiahla do národnostných práv menšín, čo prerástlo v násilie. Mnoho ľudí bolo zabitých a prenasledovanie, sociálne problémy sa tak stali dennou súčasťou života ľudí, 70 000 detí zostalo bez vzdelania.

Centrá Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha fungujú napriek tomu, že mnohé nemocnice sú zničené. Zariadenie milosrdných bratov v Batibo však pracuje iba vďaka milodarom a zbierkam. Napriek neistote a rabovaniu, ktoré  utrpelo, poskytlo vlani až 13 640 služieb v rôznych medicínskych a zdravotných sférach, ako je starostlivosť o matky a deti, primárna starostlivosť, hospitalizácia, úrazy,  diagnostika a liečba infekčných chorôb. Preto rehoľa milosrdných bratov žiada o pomoc a spoluprácu, aby mohla naďalej pomáhať obyvateľstvu trpiacemu týmto konfliktom a žiaľ, aj zabudnutému medzinárodným spoločenstvom.

Zdroj: TK KBS