Misie na školách – odskúšaný projekt gréckokatolíckych redemptoristov

Gréckokatolícki redemptoristi Michalovskej viceprovincie naplánovali na rok 2017 farské misie a obnovy. Zaujímavým misijným projektom sú misie na školách.

Ide o nový školský projekt, ktorý v prvom roku svojho fungovania (2015) vzbudil záujem u riaditeľov škôl, ako aj u žiakov a študentov. Redemptoristi v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi vytvorili motivačno-edukačno-evanjelizačný program pre mladých študentov stredných škôl. Z dôvodu záujmu základných škôl sa vytvorilo niekoľko programových alternatív prispôsobených vekovej spôsobilosti detí a mládeže.

Misionárov, ktorí sa zameriavajú na misie na školách, môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktu uvedeného na internetovej stránke tohto projektu. Dátumy plánovaných misií jednotlivých misijných tímov nájdete TU.

Zdroj: redemptoristi.sk, misienaskolach.webnode.sk
-fc-