V Krivej bude slávnostne ukončený Jubilejný rok bl. Zdenky

Pri príležitosti 100 rokov od narodenia bl. Zdenky Schelingovej sa počas roka konali viaceré podujatia. Jubilejný rok tejto slovenskej blahoslavenej ukončí v Krivej na Orave slávnostná svätá omša dňa 28. decembra o 10.30, ktorej bude predsedať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

Tento deň sa bude niesť v duchu slov žalmistu: „Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom“ (Ž 85, 1), tak ako sa stretli v živote a službe blahoslavenej Zdenky.

-fc-