Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého otvorila pred rokom komunitu v Revúcej

Dňa 22. januára 2020 bola medzi pionierkami sestra Mária Magdaléna Martinková, ktorá si na tento čas spomína: „Ľudia nás privítali s veľkou radosťou a so slovami, že ich modlitba bola vypočutá. Veriaci sa modlili tridsať rokov, aby do Revúcej prišli sestry. Totižto v tomto neveľkom mestečku na Gemeri doteraz žiadne rehoľné spoločenstvo nebolo. Takže sme prvé lastovičky. Vnímala som však, ako sa ľudia na nás pozerali aj trochu so strachom, rešpektom a obavami. Ale tieto ľady sa pomaly prelamujú.“

Revúca je krásne malé mestečko, okolo ktorého sa rozprestiera Muránska planina. Má veľmi bohatú literárnu históriu, nachádza sa tu budova Prvého slovenského gymnázia, z ktorého vyšlo mnoho spisovateľov. Okrem rôznorodosti náboženstiev a siekt – katolíci, pravoslávni, evanjelici, adventisti siedmeho dňa, jehovisti, baptisti, je tu aj rôznorodosť národností – Slováci, Rómovia, Maďari, Česi, Ukrajinci a Nemci. Farnosť svätého Vavrinca spravuje dekan Mgr. Jozef Fričovský. Kaplán PaedDr. Róbert Likavčan, PhD mu vypomáha v pastierskej starostlivosti.

Sestra Marta Machovcová, ktorá prišla do komunity vo februári minulého roka, bola veľmi prekvapená krásami tejto oblasti Slovenska. „Po mojom príchode som sa nevedela vynadívať po kopcoch a horách, ktoré mám veľmi rada, ale môj zdravotný stav mi už nedovoľuje dlhé túry. Po vybalení batožiny som sa vydala na cestu spoznávania okolia a susedov, ktorí boli prekvapení zjavom neznámych osôb. Bolo vidieť, že ľudia sa čudovali, čo tu robíme, kde bývame a čo udeme robiť. Pán Boh sa postaral o to, aby som sa spoznala s Revúčanmi a s ľuďmi z okolia, keďže som bola dvakrát hospitalizovaná.“

Sestra Mária Magdaléna a sestra Marta bývali spočiatku v prenajatom byte. Hneď začali hľadať priestory, ktoré by mohli vyhovovať novej komunite. Ponúkané byty a domy sa im však nepozdávali. Začali sa modliť deviatnik k svätému Jozefovi o pomoc a dôverovali Bohu, že im ukáže, čo ďalej. Presne na sviatok svätého Jozefa, robotníka, 1.mája, bol sestrám ponúknutý štvorizbový byt, ktorý sestry kúpili a v polovici júna sa začali sťahovať. Dňa 5. decembra 2020 Mons. Stanislav Stolárik, biskup Rožňavskej diecézy, posvätil Kaplnku Svätej rodiny, ktorá sa nachádza v priestoroch novozaloženej komunity. Otec biskup vo svojom príhovore vyzdvihol fakt, že sestry bývajú uprostred Božieho ľudu, a tak sú znamením Božieho kráľovstva, ktoré prichádza viditeľným spôsobom. „Možno aj vy ste tu taký anjel, ktorý prichádza do tohto prostredia, aby ste ľudí pripravovali na prijatie Eucharistie, naučili ich modliť sa a konať skutky pokánia za vlastné hriechy a za obrátenie hriešnikov,“ povedal sestrám otec biskup, keďže sa posviacka kaplnky uskutočnila vo fatimskú sobotu.

Dnes tvoria komunitu Svätej rodiny tri sestry. K sestre Márii Magdaléne a sestre Marte sa pridala v auguste sestra Katarína Junasová. Sestra Katarína pracuje ako učiteľka náboženstva a anglického jazyka na základnej škole. „Považujem za zázrak, že môžem učiť na miestnej škole. Spoznávam sa s kolegami, žiakmi a rodičmi. Situácia s pandémiou nás učí flexibilite vďaka stále meniacim sa podmienkam. Učenie náboženstva beriem v súčasnosti ako evanjelizáciu žiakov.“ Sestra Mária Magdaléna taktiež pracuje ako učiteľka náboženstva v materskej škole, na dvoch základných školách, na gymnáziu a tiež na miestnom učilišti. „Deti v škole nás prijali so strachom. Keď som sa ich pýtala, ako si predstavujú rehoľnú sestru, čo vlastne robí, kto to je? Odpovedali mi, že je to mníška z hororu.

Od januára sa pomaly tieto bariéry prelamujú a začínajú nás vnímať tak, aká je skutočnosť, bez strachu. Sú už viac otvorení,“ delí sa sestra Mária Magdaléna. Okrem toho pripravuje dospelých na prijatie sviatostí – krst, svätá spoveď, sväté prijímanie a birmovanie. Sestry sa venujú aj službe osamelým ľuďom načúvaním ich príbehov. Sestra Marta navštevuje chorých a roznáša Eucharistiu starším ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. „Vidím, že je to veľká pomoc a duchovné povzbudenie pre týchto osamelých ľudí. Tešia sa každej návšteve, kedykoľvek k nim prídem. Veľa ľudí potrebuje prítomnosť niekoho, kto by ich aspoň vypočul a modlil sa s nimi.“ Komunita sa zapája do života farnosti podľa možností v čase pandémie: príprava dospelých a detí na prvé sväté prijímanie. Miestny dekan vedie biblické hodiny, vo štvrtok bývajú celodenné poklony Sviatosti oltárnej, na ktorých sa sestry zúčastňujú.

A čo popriať sestrám na záver? „Nech vás sprevádza Duch Svätý a mocný príhovor Panny Márie, aby sme všetci vytvárali jednu rodinu svätej Cirkvi, farnosti, dekanátu a diecézy!“ – slová biskupa Stanislava Stolárika pri posviacke kaplnky.

Katarína Junasová, SSpS

Publikované s láskavým dovolením redakcie časopisu Hlasy z domova a misií 02/2021.