Misijný projekt verbistu pátra Kottru na Kube

Pokoj a dobro, drahí misijní priatelia!

Pochádzam z Levíc (Nitriansky kraj), kde som prežil prvých 18 rokov môjho života. Po ďalších 8 rokoch formácie a štúdií, rozdelených medzi Nitru, Vidinú (okres Lučenec) a Bratislavu, som bol v roku 2007 vysvätený za kňaza. Nasledovali 4 mesiace mojich prvých kňazských skúseností na Kalvárii v Nitre a v októbri toho istého roka som odišiel na štúdiá do hlavného mesta Mexika. Po ďalších takmer 4 mesiacoch jazykového kurzu a prvej misijnej pastorácie, som začal moju oficiálnu misiu na najväčšom ostrove Karibiku – Kube v deň sv. Jána Bosca roku 2008.

Aktuálne pôsobím už na treťom mieste, vo farnostiach Mayarí a Guatemala, ktorých som správcom, a ktoré sa nachádzajú na severo-východe ostrova, tesne pri zálive nazývanom “Bahía de Nipe”. V tomto zálive bola v roku 1612 zázračne nájdená soška Panny Márie a pri nej nápis “Ja som ´Panna Lásky´”. Pod týmto názvom “Virgen de la Caridad” – Panna Lásky si ju uctievame ako Patrónku Kuby.

Rád by som poukázal na jednu aktuálnu skutočnosť a zároveň misionársku potrebu, s ktorou sa stretávajú mnohí misionári po celom svete, a tou je potreba prestavby alebo výstavby  kostolov či kaplniek.

V našich dvoch farnostiach, ktoré zároveň tvoria jeden celý okres (1304 km2,97 tisíc obyvateľov), máme aktuálne tri kostolíky: Farský kostol sv. Gregora Naziánskeho v Mayarí, kostolík Matky Bolestnej v Guaro a kostolík Našej Panny Lásky v Nicaro, kde pôsobia misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Misionári verbisti pôsobíme v tomto okrese od roku 1989 a aktuálne spravujeme 13 kresťanských komunít (mestečká, prímestské časti či dediny).

Okrem menších úprav, či prestavby v našom farskom dome, alebo v niektorej z komunít, tou najväčšou výzvou je výstavba nového kostola v mestečku Guatemala, pôvodne nazvané Preston. Meno dostalo po prezidentovi americkej spoločnosti “United Fruit Company”, ktorá na začiatku 20. storočia spolu s inými spoločnosťami, kontrolovala na Kube výrobu cukru. V mestečku, okrem lodného prístavu, cukrovarského závodu a obytných domov, postavila aj katolícky kostol (1906). Bol zhotovený z dreva a osadený na nosných pilieroch vysokých približne 80 cm. Roku 1919 bol Preston vyhlásený za farnosť. Časom kostol strácal na kráse, čo bolo spôsobené poveternostnými podmienkami (v roku 1926 cyklón zhodil časť zvonice), alebo chýbajúcou údržbou (zánik veže niekedy v 80. rokoch). Svoju kultúrno-duchovnú hodnotu zohrával až do júna 1999, kedy bol z neznámych dôvodov podpálený. Miestni obyvatelia v jeho zániku videli akúsi pohromu, ktorá bola uvalená na celé mestečko. K tomuto chápaniu samozrejme prispievala aj neľahká sociálno-ekonomická situácia v dôsledku komunistického režimu, ktorá trvá až dodnes. Počas ďalších 20 rokov si miestni obyvatelia zbožne želali aby sa jedného dňa dočkali nového chrámu.

Veľké množstvo modlitieb, obiet a hlbokých túžob ľudí, i tých, ktorí z mesta poodchádzali počas migračných vĺn v posledných desaťročiach, sa premenili v nádej. Áno, NÁDEJ. A to najmä preto, že na pozemku, kde kedysi bol kostol, stojí už dnes “dočasná” kaplnka, ako prísľub výstavby nového kostola. V čase, keď život na ostrove je mimoriadne komplikovaný, mnohé diela ľudského ducha dožívajú a v srdciach ľudí už vyhasla nádej, že sa môže ešte niečo nové a krásne zrodiť, vtedy každé, aj malé dielo, prináša nádej a radosť.

Najlepší projektant a umelec, náš Nebeský Otec, naplánoval stavbu presne na 100. výročie založenia farnosti Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša. Ako bolo už vyššie spomenuté, v roku 1919 sa Preston stal farnosťou a v roku 2019 sme dostali povolenie na stavbu kaplnky. A ešte čosi naviac: v tom istom roku začíname s jej stavbou, takmer na mesiac presne, 20 rokov od zničenia starého kostolíka. Vďaka, milý Bože, za tvoje dokonalé a neomylné plány, v ktorých máme miesto aj my.

Pôvodný kostol sa nachádzal v tesnej blízkosti parku. Prvým krokom bolo oplotenie parcely z prednej časti, na čo sme dostali povolenie od stavebného  úradu v roku 2016. Až koncom roka 2018 nám oznámili, že môžeme začať so stavbou “dočasnej konštrukcie”, no na oficiálne stavebné povolenie sme čakali až do mája 2019. Na vysvetlenie dodám, že na Kube je celý život riadený rozhodnutiami jednej politickej strany. V prvom rade musí byť uznané vlastnícke právo daného pozemku. Potom sa podáva žiadosť na stavbu “dočasnej konštrukcie”, ktorá slúži ako malý sklad pre materiál, ktorý sa použije pri stavbe hlavnej budovy, teda kostola. Bez tejto stavby nie je možné získať povolenie (licenciu) na kostol. Pri tamojšej byrokracii jednej monopolnej vlády tieto procesy môžu trvať aj niekoľko rokov.

Vrátiac sa k samotnej stavbe, naše práce začali v spomenutom roku 2019 v mesiaci máj, budovaním odpadovej kanalizácie. V nasledujúcich dvoch mesiacoch sme upravili a navýšili terén navozením zeminy a vybudovaním podzemnej cisterny na vodu. V druhej polovici júla sa už začalo s výkopovými prácami “dočasnej konštrukcie”. K nej len dodám, že vo všeobecnosti sa na tento druh stavby počíta s jednoduchými, odľahčenými materiálmi, pretože podľa zákona by sa táto “dočasná konštrukcia” mala po výstavbe kostola zdemolovať. Avšak pri projektovaní sme počítali s možnosťou využitia tejto budovy ako dočasnej kaplnky (a v budúcnosti pastoračného centra) s prípadnou nadstavbou 1. poschodia, ktorá by slúžila ako kňazský byt. Po schválení sme postavili domček o ploche 50 m2 s rovnou strechou, s jednou malou kúpeľnou a WC.

Je potrebné vysvetliť, že na Kube nie sú “papierovačky” jedinou ťažkosťou. Tou najväčšou neistotou – časovou i ekonomickou – je materiál. A keď k tomu pripočítame domácich robotníkov, u ktorých je veľmi ťažké dosiahnuť profesionálny, zodpovedný prístup (neodbornosť, nepresnosť, podvádzanie a krádeže), tak stavba jedného kostola môže trvať aj 8-10 rokov.

Vďaka Božej prozreteľnosti a jeho nekonečnej priazni, sme po krátkom hľadaní našli spoľahlivých, aj keď nie profesionálnych, robotníkov. K tomu sa pridalo obdobie “hojnosti” (máj – november 2019), kedy sa dalo, aj keď s menšími ťažkosťami, zakúpiť cement priamo v mestečku, kde staváme. Od novembra minulého roku až do dnešného dňa je takmer nemožné zohnať cement a to na celom ostrove. A rovnaká situácia je aj s roxormi či mnohými inými materiálmi.

“Dočasná konštrukcia”, v skutočnosti kaplnka, už stojí, jediné čo jej chýba je podlahový obklad. Takto pred rokom, na tretiu Adventnú nedeľu, sme v nej po prvýkrát slúžili svätú omšu. Bola to veľká chvíľa, aj keď kaplnka nebola ešte dokončená.

Nekonečná vďaka, po Pánu Bohu, patrí známym i neznámym dobrodincom a priateľom z rôznych kútov sveta: Švajčiarsko, Nemecko, USA, Slovensko. Na všetky práce (úprava terénu, cisterna, kaplnka, strava, robotníci) spojené s výstavbou tejto kaplnky sme doteraz spotrebovali necelých 17 tisíc USD. Vy, drahí rodáci, ste prispeli polovičnou čiastkou. Boh vám to odplať.

V lete roku 2020 bol vypracovaný projekt na nový kostol sv. Terézie z Avily, ktorý zachováva pôvodnú architektúru o rozmeroch 28 x 14 m. Teraz čakáme na schválenie projektu príslušnými úradmi, aby sme následne mohli požiadať o licenciu na stavbu.

V tejto chvíli je veľmi ťažké určiť rozpočet na stavbu (podľa skromného a neistého odhadu by to malo byť okolo 150 tisíc eur), pretože kubánska ekonomika je už dlhé roky v dlhoch. Začiatkom roku 2021 sa sťahuje z obehu CUC – kubánska zameniteľná mena (nazývaná kubánsky dolár) a zostane len kubánske pesos. Predpokladá sa jeho oslabenie voči doláru a následná inflácia, čo výrazne zhorší situáciu a to všetko v čase terajšej pandémie. Ceny na Kube začali rásť už v marci roku 2020 a neustále sa to mení. Príkladom, keď už hovoríme o stavbách, môže byť spomenutý cement: v lete roku 2019 cena jedného vreca (42 kg) bola približne 6€ (na porovnanie, priemerný mesačný plat je 20€), po zhoršení situácie sa ceny na čiernom trhu pohybovali od 9 do 11€, v súčasnosti je to až 29€!  A podobne je to teraz na Kube so všetkým tovarom – 2 až 10 násobné zvýšenie cien.

Na záver vám, všetkým dobrodincom, ďakujem v mene Kubáncov za doterajšiu materiálnu a duchovnú pomoc. Zároveň vyslovujem nádej, že aj naďalej môžeme rátať s vašou priazňou a podporou misijného diela. Nech vám to láskavý Pán Boh odplatí.

Pripájam fotky pôvodného kostola, novopostavenej kaplnky a foto- dokumentáciu projektu budúceho kostola.

Zdroj: verbisti.sk