Misionári milosrdenstva pre Slovensko

V súvislosti s Rokom milosrdenstva sa hovorí aj o iniciatíve nazvanej Misionári Milosrdenstva. Ide o 800 kňazov z celého sveta, ktorí sú menovaní výlučne pápežom, teda nie samotnými diecéznymi biskupmi, a každý z nich osobne dostane fakultu rozhrešovať rezervované hriechy. Počnúc Popolcovou stredou dostanú od Svätého Otca mandát byť kazateľmi ohlasujúcimi milosrdenstvo a spovedníkmi plnými milosrdenstva. Pre Slovensko boli menovaní kňazi z Rádu menších bratov kapucínov: zľava br. Damián, br. Jakubrafael a br. Félix.

Tí, čo chcú pozvať misionára na nejaké slávenie, na duchovnú obnovu alebo iné podujatie, môžu sa o to uchádzať v kontakte s biskupstvom.

Zdroj: Milosrdenstvo.sk