Františkánske trojdnie v Spišskom Štvrtku

V dňoch 2. – 4. januára sa v Spišskom Štvrtku uskutočnila duchovná obnova s názvom Františkánske trojdnie – Porciunkula. Obnova sa konala v gotickej mariánskej kaplnke patriacej k tamojšiemu Kostolu sv. Ladislava. Toto posvätné miesto s mimoriadnou umeleckou hodnotou bolo v roku 1668 zverené pátrom minoritom.

V prednáškach obnovy zaznievali pohľady sv. Františka na Pannu Máriu, chudobnú služobnicu najvyššieho Kráľa, ktorú svätec vyznával aj ako slávnu Kráľovnú neba. Dvojpodlažná gotická stavba v Spišskom Štvrtku nesie v sebe tak ako Františkova Madona chudobu a skromnosť spojenú so vznešenou nádherou, preto bola počas trojdnia pre účastníkov obnovy skutočnou Porciunkulou.

Podobné duchovné obnovy sa v školskom roku 2015/2016 konajú vo všetkých minoritských kláštoroch na Slovensku. Sú kurzom františkánskej spirituality a zároveň otvárajú možnosť spoznať všetky komunity rehole minoritov, ako aj históriu a súčasnú realitu ich pôsobenia.

Zdroj: TK KBS; P. Jozef Sukeník