Mládež píše zasväteným

Mládež na festivale Lumen 2014 napísala svoje odkazy pre zasvätených z rehoľnej kaviarne. Všetko vzniklo pod sloganom: „Staň sa prorokom pre rehoľníkov, zaželaj im k Roku zasvätených 2015.“

Pozrite sa, čo všetko im Duch vnukol!

– Ostaňte takí, akí ste: povzbudzujúci, všímaví a najmä veselí.
– Ste úžasní! Veľmi vás obdivujem a podporujem.
– Prajem vám radosť, šťastie a vnútorné naplnenie zo svojho povolania a zo stretnutia s Kristom a so životom v Bohu a pre Boha.
– Veľa vnútorného pokoja!
– Nezabúdajte byť radostní!
– Nebojte sa byť spontánni (cool)
– Veľa pokoja pri vašej službe.
– Ste úžasní, máme vás radi.
– Aj ja chcem byť taký dobrý, ako ste vy…
– Ďakujem za učenie k náboženstvu, k Bohu.
– ďakujeme!
– Buďte stále medzi nami a približujte nám svojimi životmi svätých.
– Ste super, že sa modlíte za nás mladých.
– Veľmi si vás vážim a modlím sa za vás aj za nové rehoľné povolania.
– Ďakujte!
– Aby ste mysleli na to, že: „Ak chceš pobaviť Boha, povedz mu svojich plánoch.“ (Wody Allen)
– Zo srdca ďakujeme!
– Sestry ste super!
– Ďakujeme za vaše priateľstvá a blízkosť. Ďakujeme, že nám približujete Boha do našich životov. Prosíme vás, aby ste sa modlili za všetkých mladých ľudí, za mladé páry, aby vedeli bojovať o svoj čistý vzťah a aby doň pozývali Boha. Buďte požehnaní!
– Aby vaša láska k Bohu ostala. Nebojte sa!
– Ďakujeme, že ste pre nás svetlom a soľou, ktorá nestráca chuť. Ďakujeme za vaše modlitby, obety, povzbudivé slová a úsmev, ktorými nás denne obdarúvate. Bohu vďaka za vás a vašu ťažkú prácu – poslanie. Ste pre nás požehnaním.
– Modlime sa za ozdravenie ducha a tela.
– Verte mladým. Nebojte sa im otvoriť vaše srdcia aj domy. Nezabúdajte, že chudoba je dnes často nie materiálna, ale duchovná. Inšpirujte sa mladými, nebojte sa od nich učiť. Sprevádzajte ich. Máte moc a silu viesť ich. A ak ich získate, zapálite pre vec, pôjdu za vami všade. Aj do neba! Majte nádej a nebojte sa nových výziev. Každý svätec bol vo svojej dobe novátor. A hlavne s úsmevom!
– Dávate viac ako vám my budeme schopní splatiť a tak len vedzte, že vaša snaha a láska nie je márna a jej plody sa skôr, či neskôr ukážu svetu. Preto vám ďakujem za všetko čo pre nás robíte, lebo my nikdy nezabúdame…
– Chcem byť rehoľník, kňaz. Modlite sa!
– Ďakujeme za modlitby.
– Neodsudzujte a viac rozdávajte zo života.
– Buďte ľudskí a nie nudní.
– Buďte normálni a svätí!
– Buďte vždy odvážni, pretože ľudia vás v tomto svete potrebujú a ani nevedia ako, hlavne mladí. Buďte slobodní, aby ľudia videli v čom spočíva pravý zmysel života a vždy buďte svetlom sveta, pretože veľa ľudí tápe v tmách.
– Ste úplní makáči, máte u mňa plusku.
– Ďakujem za ešte lepší deň, ste skvelí…
– Buďte dobrí, ak môžete.
– Ste super tým, že ste. Robte svet svätým a majte nás radi. Obdivujeme vás.
– Máte nadčasovú módu.
– Nech vaše volanie vyslyší Pán a buďte povzbudením pre seba navzájom a stretnutie s vami nech zanechá túžbu po Bohu vo všetkých čo stretnete.
– Buďte svätí, to stačí.
– Buďte poslušní, modlite sa za nás.
– Ďakujem za vašu duchovnú podporu, ktorou nás zavíňate. Modlite sa za nás.
– Nech vás Pán sprevádza milosťou na citovej púšti k láske.
– Ďakujem!
– Modlite sa za nás!
– Modlite sa za nás. Modlíme sa my za vás.
– Ďakujeme za všetko.