P. Pessini zvolený za generála kamiliánov

Mimoriadna generálna kapitula kamiliánov, oficiálne Rádu služobníkov chorých, zvolila v stredu 18. júna 60. generálneho predstaveného. Stal sa ním páter Leocir Pessini, provinciálny predstavený Brazílskej provincie. Zvolený bol v prvom skrutíniu drvivou väčšinou zhromaždených voličov, čo je znamením jednoty kapituly.
Páter Pessini sa narodil 14. mája 1955 v Santa Catarina v Brazílii, prvé sľuby zložil v roku 1975, večné o tri roky a za kňaza bol vysvätený v roku 1980. Filozofiu vyštudoval v Brazílii, teológiu na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a špecializoval sa na klinickú pastoráciu, morálku a bioetiku. Je prorektorom univerzitného centra „San Camillo“ v Sao Paolo a predsedom Kamiliánskej organizácie, ktorá združuje 56 nemocníc v Brazílii.

Nový generálny predstavený rehole páter Leocir Pessini stojí spolu s radou, ktorá bude zvolená čoskoro, pred zodpovednou úlohou pomôcť spolubratom rozídeným v 40 krajinách po celom svete a veľkej rodine sv. Kamila de Lellis (1550-1614) k znovuzrodeniu po ťažkom období krízy, aby opäť nadšene a s radosťou slúžili chorým a chudobným, ako to robili počas štyroch storočí existencie rehole.
(Zdroj: RV; jk)