Mladí pražskí rehoľníci sa zajtra stretnú s mladými a pýtajú sa: „Jsme odvážní (?)“

Dňa 6. februára 2018 sa uskutoční už tretie stretnutie mládeže a prevažne mladých bratov a sestier, ktorí zastupujú komunity z územia Pražskej arcidiecézy. Tento rok nesie stretnutie názov Jsme odvážní (?). Stretnutie začne o 18.00 hod. svätou omšou v kostole Panny Márie Snežnej (Jungmannovo nám. 18, Praha 1), pokračovať bude od 19.15 hod. v priestoroch priľahlého františkánskeho kláštora s predpokladaným záverom o 22.00 hod.

Účastníci sa budú môcť stretnúť so zástupcami rôznych reholí a hnutí, položiť im otázky, zveriť sa im počas osobného rozhovoru alebo môžu byť len ako pozorovatelia. To všetko sa uskutoční počas neformálne ladeného programu, ktorého súčasťou bude i zamyslenie jezuitu P. Františka Hylmara „Ako sa spozná povolanie? Dá sa vôbec spoznať?“, na ktoré po občerstvení nadviaže pásmo svedectiev a odpovedí na otázky z publika. Večer bude ukončený adoráciou s možnosťou osobného rozhovoru alebo sviatosťou zmierenia.

Na príprave stretnutia sa podieľa viac ako dvadsať zástupcov rôznych rehoľných rodín. Stretnutie sa koná v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre mládež. Pre všetkých záujemcov je k dispozícii aj facebooková skupina Jsme Boží?.

-fc-