Mladí zasvätení budú mať svoje SDM v Ríme

Tí, ktorí sú v počiatočnej fáze formácie, ako aj tí, ktorí už urobili v zasvätenom živote prvé kroky až po hranicu desať rokov od večných sľubov, sa stretnú v Ríme na prvom medzinárodnom sympóziu pre mladých zasvätených v dňoch 15. až 19. septembra 2015. Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pripravuje ďalšiu aktivitu v rámci Roka zasväteného života. Organizátori očakávajú okolo 7000 účastníkov, čo je kapacita Auly Pavla VI., kde sa uskutoční aj stretnutie s pápežom Františkom v dialógu s ním.
„Prebuďte svet! Evanjelium, proroctvo a nádej“ je hlavnou témou stretnutia, ktoré je inšpirované Markovým evanjeliom: „… povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu.“ Podľa slov mons. José Rodrigueza Carballa, sekretára kongregácie, sa bude niesť v troch základných líniách: povolanie, bratský život v komunite a poslanie.
„Každé ráno začneme počúvaním prednášok osobností zasväteného života v troch perspektívach – Biblie, charizmy a teológie zasväteného života, ako aj Magistéria. V popoludňajšom čase sa k počutému vrátime zdieľaním v jazykových skupinách a večer bude patriť sláveniu modlitbovej vigílie, svedectvám aj koncertom. Svätý Otec neustále pozýva k vytváraniu kultúry stretnutia. Dnes totiž zasvätený život ohrozuje nebezpečenstvo egocentrizmu. Každý inštitút vidí sám seba so svojimi problémami a možnosťami. Toto stretnutie má otvoriť hranice a perspektívy, pomôcť si uvedomiť to, k čomu v Roku zasväteného života povzbudzuje pápež František: spolupracovať medzi inštitútmi, kongregáciami,“ uviedol prefekt kongregácie, kardinál João Braz de Aviz.
Mons. Carballo vidí toto stretnutie ako príležitosť ukázať svetu, že existuje mnoho mladých, ktorí odpovedajú na Pánovo pozvanie k zasvätenému životu.
Na sympózium je možné sa prihlásiť na http://www.congregazionevitaconsacrata.va/ do 30. júna 2015.

-ms- zdroj: vidanueva.es