Mladý slovenský rehoľník píše, ako prežil Deň zasväteného života vo Vatikáne

Dňa 2. februára 2019 sa Námestie sv. Petra v Ríme zaplnilo rehoľnými bratmi a sestrami, aby sa stretli so Svätým Otcom Františkom, pri príležitostí sviatku Obetovania Pána a Dňa zasväteného života. Medzi nimi som mal tú milosť byť aj ja v zastúpení rehoľnej Kongregácie Misionárov Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. O pár skúseností z tejto slávnosti sa chcem s vami podeliť.

Prvá vec, čo mi s odstupom času napadla, je perfektná koordinácia už od začiatku pri čakaní do vstupu Baziliky sv. Petra. Akonáhle sme sa usadili, uložili, prišiel čas na ruženec. Po ruženci začal obrad požehnania sviec a po ňom svätá omša, ktorá bola obohatená jedinečným zborom. Z tmy na svetlo, z ničoho všetko. V plameni každej jednej sviece, ktorá rozsvietila Baziliku sv. Petra je ukrytý ten výraz ,,navždy“ povedané Ježišovi. Áno, ktoré zmení osudy, zmení plány, rozpaľuje srdcia a ktoré si Cirkev v tento deň zvlášť pripomína.

Len čo sme prišli na miesto, čakala nás tam už spomínaná svieca, knižka v ktorej bol opísaný celý obrad slávnosti a jedna ikona, ktorá pochádza z kláštora v Bose. Mňa osobne veľmi zasiahla. Ide o ikonu, na ktorej sa nachádza mladý mních, ktorý nesie na pleciach starého mnícha. Symbolom gesta mladého mnícha je, že nesie ďalej sny toho starého mnícha. Mladý mních je schopný vziať na seba sny starších a posunúť ich ďalej, aby tak mohli prinášať ovocie. Takto ju vysvetlil pápež v príhovore mladým v Ríme 23. októbra 2018 na lístku na zadnej strane ikony.

Svätý Otec sa v homílií sústredil na stretnutie s Ježišom, ktorý je prameňom každej jednej veci; pohľad, ktorý premení vodu každodennosti na nové víno. Celý tento príhovor si môžete prečítať aj na tomto webe.

Po svätej omši sa prihovoril a poďakoval v mene všetkých rehoľníkov otec kardinál João Braz de Aviz, ktorý je prefektom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. V tomto príhovore pripomenul slová pápeža o stretnutí sa s Bohom, o stretnutí sa s Kristom v Cirkvi prostredníctom charizmy každého jedného Inštitútu. „Pravidlom pre všetkých je evanjelium. Chceme vás ubezpečiť, že chceme rásť vo svetle tohto stretnutia,“ povedal v príhovore kardinál. Dodal, že dôležití sú aj starší členovia v rehoľnom inštitúte, počúvanie ktorých je cestou pre obnovenie zasväteného života. Slovami: „Sme tu, kráčajúc s vami, Svätý Otec,“ zakončil svoj príhovor. 

Po záverečnom požehnaní sme si spravili zopár fotiek na pamiatku a následne sme sa obohatení vrátili, každý do svojich komunít a tam zdieľali radosť, ktorú nám toto stretnutie spôsobilo.

Lukáš Zbranek MSSCC