Pápež „bielym otcom a sestrám“: Sprevádzať ľudí k oáze živej vody – k Ježišovi

Ísť na púšte sveta a sprevádzať ľudí k oáze živej vody, k Ježišovi – k tomuto dnes povzbudil pápež František členov dvoch kongregácií, ktoré tento rok slávia 150 rokov od svojho založenia: Misionárov Afriky, ľudovo nazývaných aj „bieli otcovia“ a Kongregácie misionárskych sestier Panny Márie z Afriky, ľudovo zvaných „biele sestry“.

Osemdesiatčlennú skupinu duchovnej rodiny, ktorej zakladateľom je kardinál Lavigerie (1825-1892) – niekdajší arcibiskup v Alžíri a Kartágu, Svätý Otec povzbudil, aby boli „rozsievačmi nádeje“:

„Nech vaše zasvätenie, vaša služba, vo vašom bratskom živote a vo vašich rozličných úsiliach, konkrétne prejavuje vernosť Božej lásky a jeho blízkosť, aby ste zasievali nádej v srdciach tých, ktorí sú zranení, skúšaní, skľúčení, a cítia sa často opustení.“

Pri príležitosti jubilea obom misionárskym kongregáciám pápež zaželal:

„Nech vám slávenie vášho jubilea pomôže stať sa „kočovníkmi pre Evanjelium“, mužmi a ženami, ktorí sa neboja ísť na púšte tohto sveta a spoločne hľadať prostriedky, aby ste bratov sprevádzali až k oáze, ktorou je Pán, aby živá voda jeho lásky uhasila všetok ich smäd.“

Svätý Otec „bielych otcov i sestry“ povzbudil k šíreniu kultúry stretnutia a k budovaniu mostov medzi ľuďmi a osobitne im poďakoval za ich prácu v prospech dialógu s islamom a „moslimskými bratmi a sestrami“.

Zdroj: Vatican News, mh, zk