Mladým je venovaná kniha od Raniera Cantalamessu – František, potulný boží spevák

(Brat Pacifik, Kráľ veršov, sa prihovára mladým. S listom pápeža Františka.)

Nová kniha pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu František, potulný boží spevák už aj v slovenskom preklade kapucínov Jána Maceja a Pavla Prihatného. Predhovor k nej vo forme listu mladým napísal pápež František. Súčasťou vydania sú farebné reprodukcie iluminácií zo stredovekého rukopisného kódexu Bonaventúrovej Väčšej legendy. Kniha je dostupná v kapucínskych kláštoroch či v kníhkupectvách.

Z listu pápeža Františka: „Kráľ veršov, ktorého príbeh budeš na nasledujúcich stranách čítať, miloval život a ako každý mladý túžil ho žiť naplno. Bol jedným z najslávnejších spevákov svojej doby a vo svojej búrlivej túžbe po plnosti, bez toho, aby si to uvedomoval, hľadal Toho, ktorý jediný môže naplniť ľudské srdce. Hľadal a bol nájdený. To nám ukazuje ešte hlbšiu pravdu: Pán túži, aby si ho hľadal, lebo tak môže on nájsť teba. Deus sitit sitiri, povedal svätý Gregor Nazianský, a teda: Boh prahne po tom, kto prahne po ňom, lebo keď nás nachádza takto pripravených, vtedy nás konečne môže stretnúť. On, ktorý nás pozýva klopať, sa v skutočnosti prvý objavil pri dverách nášho srdca.“

V žilinskom kníhkupectve Art Forum sa 17. mája 2022 uskutočnila prezentácia a diskusia nad knihou. Moderátor Ján Hrkút sa rozprával so žilinskými kapucínmi: prekladateľom Jánom Macejom a Michalom Vargom, ktorý hudobne toto podujatie sprevádzal. Knihy zakúpené priamo v Žiline sú na podporu obnovy Sirotára.

Počet strán: 114 / mäkká väzba / Cena: 10,- Eur / ISBN 978-80-89888-22-1
Sadzba a dizajn © Varštak / kapucínska grafická dielňa / www.varstak.sk

Vydalo Vydavateľstvo Minor / Kapucíni na Slovensku
Župné námestie 10, 814 99 Bratislava
minor@kapucin.sk

Ladislav Tkáčik, OFMCap