Pápež školským bratom: Evanjelizujte vzdelávaním a výchovným spojenectvom

Rehoľa školských bratov si na generálnej kapitule, ktorá sa konala v Ríme v polovici mája, zvolila nového generálneho predstaveného. Pápež František pri stretnutí s účastníkmi kapituly 21. mája vo Vatikáne zdôraznil veľkú úlohu rehole vo výchovnej oblasti vzhľadom na súčasnú „výchovnú krízu“ a potrebu obnovenia celospoločenského „výchovného spojenectva“. Školskí bratia pôsobia v približne sto krajinách sveta.

Členov 46. generálnej kapitoly školských bratov prijal pápež František na záver ich generálnej kapituly. Prišli pod vedením novozvoleného generálneho predstaveného, ktorým sa na sedem rokov stal 60-ročný brat Armin Luistro, pôvodom z Filipín. Ako skúsený pedagóg pred dvoma desiatkami rokov v Indonézii spoluzakladal Univerzitu De La Salle a v poslednom období bol vizitátorom pre Východnú Áziu.

Budovať nové cesty na premenu života

Pápež František sa vo svojom príhovore školským bratom inšpiroval témou ich generálnej kapituly: „Budovať nové cesty na premenu života“. Prihovoril sa im aj týmito myšlienkami:

„Veď vieme, že tá „Cesta“, skutočne nová cesta, je Ježiš Kristus: keď ho nasledujeme, keď kráčame s ním, náš život sa premieňa a my sa stávame kvasom, soľou a svetlom.“

„Prichádza mi na myseľ motto svätého Jána Pavla II. v Redemptor hominis: „Človek je cestou Cirkvi“. Vy toto motto uplatňujete vo svojej vzdelávacej misii. Je to váš spôsob, ako uskutočniť to, čo píše svätý Pavol: „stvárňovať vo vás Krista“ (porov. Gal 4,19).“

„Podľa charizmy svätého Jána Krstiteľa de la Salle sú pre vás tieto „nové cesty“ predovšetkým cestami vzdelávania, ktoré sa majú realizovať v školách, kolégiách a univerzitách, ktoré vykonávate v približne sto krajinách, v ktorých ste prítomní.“

Výzva bratstva a výzvu starostlivosti o spoločný domov

„Uvedomujeme si, že svet zažíva výchovnú krízu, výchovné spojenectvo bolo porušené, štát, učitelia a rodina sú teraz oddelení, musíme hľadať nové spojenectvo, aby to bola komunikácia, spolupráca, a to je výchovná kríza, ktorá je ešte akútnejšia v dôsledku pandémie.

Na dve veľké výzvy našej doby: výzvu bratstva a výzvu starostlivosti o spoločný domov, nie je možné odpovedať inak ako prostredníctvom vzdelávania. V oboch prípadoch ide predovšetkým o výzvy v oblasti vzdelávania. A vďaka Bohu, kresťanské spoločenstvo si to nielen uvedomuje, ale sa aj angažuje v tejto práci, už nejaký čas sa snaží „budovať nové cesty k premene“ spôsobu života.

A vy, bratia, ste súčasťou tohto staveniska, ste v prvej línii a vychovávate k prechodu od uzavretého sveta k otvorenému svetu, od kultúry typu „použi a odhoď“ ku kultúre starostlivosti, od kultúry vyraďovania ku kultúre integrácie, od presadzovania osobných záujmov k presadzovaniu spoločného dobra.“

Premena sa musí začať vo svedomí, inak bude len fasádou

„Ako pedagógovia veľmi dobre viete, že táto transformácia sa musí začať vo svedomí, inak bude len fasádou. A tiež viete, že túto prácu nemôžete vykonávať sami, ale v rámci „výchovného spojenectva“ s rodinami, komunitami a cirkevnými spoločenstvami, s výchovno-vzdelávacím systémom na danom území.“

„Ďakujeme vám za to, čím ste a čo robíte! Choďte vpred s radosťou evanjelizovať vzdelávaním a vzdelávať evanjelizovaním. Žehnám vám a všetkým vašim spoločenstvám. A vy, prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem!“

Zdroj: VaticanNews, jb
Ilustračný obrázok: Markéta Zelenková / Člověk a Víra