MMM – túto skratku si zapamätajte. Celý mesiac.

Už zajtra, 1. októbra 2019 sa v celej Katolíckej cirkvi začína sláviť „Mimoriadny misijný mesiac“ (MMM). Kongregácia pre evanjelizáciu národov pripravila k tomuto mesiacu motivačné video, ktoré Vás pozývame pozrieť si.

„Pokrstení a poslaní – misia Kristovej Cirkvi vo svete. Mimoriadny misijný mesiac október 2019“ – to je názov osemminútového duchovne i informačne bohatého filmu so zábermi zo života misie „ad gentes“ v celom svete. Medzi sprievodcami, ktorí divákovi približujú dôležitosť a historický kontext celosvetového misijného podujatia z podnetu pápeža Františka, je aj prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kardinál Fernando Filoni.

Štyri rozmery misijného mesiaca

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:
1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby.
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých znamená materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

Zdroj: https://www.verbisti.sk/mimoriadny-misijny-mesiac-oktober-2019-3/