Talitha Kum – 10 rokov spolupráce rehoľníčok v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Svätý Otec dnes ocenil a povzbudil spoločnú angažovanosť ženských reholí v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Na audiencii vo štvrtok 26. septembra prijal účastníčky prvého generálneho zhromaždenia Talitha Kum – celosvetovej siete, ktorá tento rok slávi desiate výročie svojho vzniku.

Talitha Kum vzniklo v roku 2009 ako misijná iniciatíva Medzinárodnej únie Generálnych predstavených ženských reholí (UISG). Táto svetová sieť dnes koordinuje úsilie inštitútov zasväteného života v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovensko je do nej zapojené prostredníctvom regionálnej organizácie RENATE – Európskej siete rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Za desať rokov svojej existencie koordinuje Talitha Kum celkovo 52 sietí rehoľníčok vo viac než 90 krajinách sveta. Do činnosti je zapojených viac než 2000 pracovníkov, pomoci sa dostalo viac než 15 tisíc obetiam obchodovania s ľuďmi. A k viac než 200 tisíc ľuďom sa sieť dostala prostredníctvom programov na šírenie prevencie a upovedomovania verejnosti.

Medzi 86 delegátkami generálneho zhromaždenia je 21 z Ázie a Blízkeho východu, 19 z Latinskej Ameriky, 17 z Európy a rovnaký počet z Afriky, 8 zo Severnej Ameriky a 4 z Oceánie. Na stretnutí chcú spoločne vytýčiť priority na obdobie 2020 – 2025 a prehĺbiť zjednocujúcu identitu celej siete Talitha Kum.

V priebehu generálneho zhromaždenia bolo ocenených desať rehoľníčok z Nigérie, Talianska, Thajska, Peru, Kanady, USA, Austrálie, Filipín a Indie za ich angažovanosť v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

V centre diskusie vôbec prvého generálneho zhromaždenia Talitha Kum je veľká rozdielnosť situácií žien vo svete a otázka „obmedzenia neoliberálneho modelu rozvoja, ktorý vo svojej individualistickej vízii predstavuje riziko zbavovania štátu zodpovednosti“.

Svätý Otec členkám Talitha Kum pri ich dnešnej audiencii vyjadril uznanie za to, že sa rozhodli stáť v prvej línii boja proti tejto pliage ľudstva. Ocenil aj skutočnosť, že dielo zjednocuje misiu a spoluprácu medzi inštitútmi zasväteného života:

„Spoločná práca – to je príklad. Je to príklad pre celú Cirkev, aj pre nás mužov, kňazov, biskupov… je to príklad. Len tak ďalej!“

Pápež František vyzval aj ostatné inštitúty zasväteného života, aby sa zapojili do boja proti zotročovaniu ľudí, keď povedal:

„Chcem obnoviť moje povzbudenie všetkým ženským inštitútom zasväteného života, ktoré zariadili a podporili angažovanosť svojich sestier v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v pomoci obetiam. Zatiaľ čo vás povzbudzujem k pokračovaniu v tomto záväzku, obraciam sa s apelom aj na iné rehoľné kongregácie, ako ženské, tak aj mužské, aby sa pridali k tomuto misionárskemu dielu daním k dispozícii ľudí i hmotných prostriedkov, aby sa tak dielo mohlo dostať všade. Okrem toho verím, že sa rozmnožia nadácie a sponzori, ktorí zaistia veľkodušnú a nezištnú podporu vašich aktivít.

A tak pozývam aj iné rehoľné kongregácie, pričom myslím aj na problémy u viacerých rehoľných kongregácií, keď azda niektoré z nich, či už ženské alebo mužské, by mohli povedať: „Veď máme mnoho interných problémov, ktoré nám treba vyriešiť, nemôžeme…“ Povedzte im, že pápež hovoril, že vnútorné problémy sa vyriešia vychádzajúc na ulicu, aby dnu vošiel čerstvý vzduch…“

Svätý Otec zároveň zdôraznil potrebu šíriť synergickú angažovanosť rozličných cirkevných organizácií v rámci pastorácie – pre jej väčšiu účinnosť majú do nej miestne cirkvi a ordinári zapájať i rehoľné kongregácie a katolícke organizácie prítomné na danom území. „Je to cesta, ktorú vytvoril Duch Svätý,“ zdôraznil Petrov nástupca, cesta bohatstva chariziem.

Samotným rehoľným inštitútom pápež pripomenul: „Cesta zasväteného života, ako ženského, tak i mužského, je cestou ekleziálneho začlenenia. Mimo Cirkvi a paralelne s miestnou Cirkvou veci nefungujú. No táto Cirkev bohatá na mnohé charizmy je to, čo nám dá silu.“

Ako pripomenul Svätý Otec, Cirkev pre pastoráciu v tejto oblasti nedávno vydala aj Pastoračné smernice o obchodovaní s ľuďmi. Publikovalo ich Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj.

Svätý Otec ako zvyčajne poprosil o modlitbu a na záver dodal: „Dovolím si ešte jednu radu na záver: Nikdy, ale nikdy neuzatvárajte deň bez toho, aby ste nemysleli na pohľad jednej z obetí, ktorú ste poznali – toto bude jedna pekná modlitba.“

Zdroj: RV, Zuzana Klimanová