Mníšska Fraternita Jeruzalem má novú generálnu predstavenú

Predvčerom, v utorok 12. septembra, sa ujala služby generálnej predstavenej mníšskych komunít Jeruzalem sestra Rosalba Bulzaga. Na sedemročné obdobie bola zvolená na generálnej kapitule koncom augusta 2017.

Mníšske komunity Jeruzalem boli založené na sviatok Všetkých svätých v roku 1975 so súhlasom kardinála Martyho a neskôr potvrdené kardinálom Lustigerom v Paríži. Patria k novým komunitám v Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile. Život fraternít Jeruzalem tvorí práca, modlitba a svedectvo. Silu pre duchovný život čerpajú z každodennej adorácie.

Mottom k ich životu v modlitbe uprostred mesta je: „Byť v srdci Boha v srdci mesta.“ Zakladateľom spoločenstva je Pierre-Marie Delfieux  a ako svojich patrónov majú okrem Preblahoslavenej Panny Márie aj sv. Teréziu z Lisieux a bl. Charlesa de Foucaulda.

Členovia pochádzajú z 15 krajín, žijú na troch kontinentoch a riadia sa Knihou života Jeruzalem, ktorej preklad vyšiel v roku 2015 aj v slovenčine s predslovom biskupov Mons. Milana Lacha SJ a Mons. Stanislava Stolárika.

Fraternita Jeruzalem je od roku 2012 prítomná na Slovensku v Bratislave, Košiciach a v Slovenskom rudohorí pri Kaplnke Svätého kríža. Okrem adorácií, duchovných rozhovorov, poradenstva jednotlivcom, rodinám i spoločenstvám v otázkach spirituality nových komunít realizuje fraternita aj misie v Brazílii a v Afrike, slúži v oblastiach evanjelizácie, charity a nových médií. Vytvára priestor pre ekumenický a medzináboženský dialóg.

sestry a bratia Fraternity Jeruzalem
-fc-