Daj to v kruhovom objazde 77-krát

Odpusť a odpustí sa ti – aktuálna výzva tejto nedele pre mňa, pre teba. Mám odpustiť, lebo potom sa aj mne odpustí. Akou cestou kráčam, keď nejdem cestou odpustenia? Cestou hnevu, nenávisti, ale aj cestou pomsty. Tak sa pred odbočením na takúto cestu zamysli a rozpamätaj sa, o čo by si mohol prísť. Môžeš prísť o to, že tebe sa neodpustí, že neprijmeš od Pána uzdravenie, že zavrhneš zmluvu s Najvyšším. A to nechcem ani ja, ani ty.

Existuje dobrá cesta, plná svetla a po nej chcem ísť. Na nej ti, Pane, moja duša chce dobrorečiť, nezabúdať na všetky tvoje dobrodenia, na nej mi liečiš všetky moje neduhy, nezaobchodíš so mnou podľa mojich hriechov. Učíš ma na nej umierať a patriť tebe.

Koľkokrát odpustiť tomu bratovi, tej sestre, keď ma už ich správanie, chôdza, konanie vytáča do najvyšších obrátok? 77-krát? Pane, padám na kolená k tvojim nohám a prosím, nauč ma odpúšťať, ako ty odpúšťaš, nauč ma milovať, ako ty miluješ. Premeň moje oči, uši, myseľ a srdce, aby bolo aspoň trochu pokorné, trpezlivé, ale hlavne milujúce. Zverujem ti, Pane, ľudí, s ktorými je mi ťažko, s ktorými mám obavy komunikovať, ktorí ma nejakým spôsobom ohrozujú, ale aj tých, pre ktorých som záťažou ja, ktorí sa boja komunikovať so mnou, ktorých nejakým spôsobom ohrozujem. Asi sa vzájomne jeden druhého bojíme, možno aj pohŕdame.

Kde som, Pane, azda na kruhovom objazde? Vyveď ma, prosím, dovoľ mi po namáhavej ceste stretnúť sa s tebou v hĺbke svojho srdca. Potrebujem nabrať silu a odvahu s láskou vykročiť s bratmi, sestrami, aby dnešný svet videl, že v našich srdciach je zapísané nové prikázanie, milovať sa navzájom, ako nás ty miluješ. Ach, čo ešte všetko musí vo mne zomrieť na ceste do večnosti? Ale idem ďalej s tebou, brat, sestra, lebo si pre mňa darom pre moju spásu.

Určite sa s tebou, Pane, kráča ľahšie ako s tou tvojou rodinou. Ale tak si to vymyslel pre moje, naše dobro, lebo ty si milostivý a dobrotivý, tebe patrí všetka česť a sláva.

 

členka sekulárneho inštitútu