Množstvo ľudí potrebuje váš úsmev – pápež František o úlohe ženských reholí

Vyše 800 rehoľných sestier, účastníčok 21. plenárneho zhromaždenia Medzinárodnej únie Generálnych predstavených ženských reholí (UISG) prijal Svätý Otec František na audiencii v piatok 10. mája. V Aule Pavla VI. spontánne odpovedal na ich otázky a odovzdal im svoje pripravené podnety na papieri.

Na týždňovom zasadnutí, ktorého záverečným bodom bola audiencia u Svätého Otca, sa zúčastnilo celkovo 850 generálnych predstavených z 80 krajín. Únia má v súčasnosti až 1900 členských kongregácií z viac ako 100 krajín, celkovo zastrešuje vyše 450 tisíc rehoľných sestier. Tohtoročné plenárne stretnutie sa nieslo pod heslom „Rozsievateľky prorockej nádeje”.

V rozhovore so sestrami pápež František osobitne poukázal na závažnosť problému zneužívania, ktorého obeťami sú aj rehoľné sestry. Nejde len o zneužívanie sexuálne, ale aj v oblasti moci a svedomia. Rehoľná sestra nikdy nesmie byť považovaná za domácu slúžku, ale za tú, ktorá koná službu ako svoje poslanie v zasvätení života, zdôraznil pápež.

Rehoľným predstaveným Svätý Otec odovzdal výsledok práce komisie odborníkov ohľadom otázky diakonátu žien, o ktorej preskúmanie ho predstaviteľky Medzinárodnej únie Generálnych predstavených ženských reholí pred časom samy požiadali. Vysvetlil, že výsledok nepotvrdil nejakú zásadne novú skutočnosť. Okrem pozitívneho aspektu vykonanej práce neprináša zmenu súčasného pohľadu na problematiku. Pápež sa podrobne vyjadril k tejto otázke už pri tlačovej konferencii v lietadle pri návrate z nedávnej apoštolskej cesty.

Treba však ďalej pokročiť v otázke, akú úlohu plní v Cirkvi rehoľná sestra, žena vo všeobecnosti a zasvätená žena. Pritom sa treba vyhnúť omylu, že to spočíva len v ich funkčnosti, čo by znamenalo funkcionalizmus. Dôležitý podľa pápeža je predovšetkým samotný rozmer ženskosti, ktorý je Cirkvi vlastný z jej podstaty.

Svätý Otec pozitívne reagoval na pozvanie predložené sestrami, aby sa na ich plenárnych stretnutiach zúčastňovali aj niektorí mužskí zástupcovia. Prisľúbil, že ako hosť rád osobne príde na ich budúce plenárne zhromaždenie.

príhovore odovzdanom na papieri pápež František adresuje rehoľníčkam aj tieto myšlienky:

„V tejto súvislosti vám dôrazne opakujem, čo som vám povedal pri iných príležitostiach: nebojte sa toho, že vás je málo, avšak bojte sa toho, že by ste sa stali zanedbateľnými, prestali by ste byť svetlom, ktoré osvetľuje tých, ktorí sú ponorení do temnej noci dejín.“

„Existuje veľa ľudí, ktorí vás potrebujú a čakajú na vás. Ľudia, ktorí potrebujú váš priateľský úsmev, ktorý im znovu dáva nádej; vaše ruky, ktoré ich podporujú na ceste; vaše slovo, ktoré zasieva nádej do ich sŕdc; vašu lásku podľa spôsobu Ježiša (porov Jn 13,1-15), ktorý lieči najhlbšie rany spôsobené osamelosťou, odmietnutím a vylúčením.“

„Vašimi charizmami žite tvorivú vernosť. Nimi budete schopné znovu vyvinúť podnikavosť, vynaliezavosť a svätosť zakladateľov.“

„Zasvätený život je ako voda: ak netečie, skazí sa. Takýmto spôsobom, bez toho, že by ste stratili pamäť, ktorá je vždy potrebná na prežívanie prítomnosti s nadšením, sa budete vyhýbať ako „reštaurovaniu“, tak aj ideológii, akéhokoľvek typu by bola, čo sú veci veľmi škodlivé pre zasvätený život a samotnú Cirkev.“

„Modlitba, chvála a adorácia nie sú plytvanie časom. Čím viac sme zjednotení s Pánom, tým bližšie sme k ľudstvu, najmä k ľudstvu, ktoré trpí.“

„Len vtedy bude možné spoznať Božie plány, ktoré má s nami, ak udržíme naše oči a naše srdce obrátené smerom k Pánovi, kontemplujúc jeho tvár a načúvajúc jeho slovu. Iba takto budete schopné prebudiť svet vaším proroctvom, charakteristickou črtou a prioritou vášho bytia ako rehoľníčky a zasvätené osoby.“

„Berte narastajúcu medzinárodnosť vašich inštitútov ako dobrú zvesť. Berte zmenu tváre vašich komunít s radosťou a nie len ako nejaké nutné zlo na zachovanie komunity.“

„Ďakujem vám za to, kto ste a za to, čo robíte v Cirkvi. Nikdy neprestávajte byť ženami.“

Svätý Otec dnes osobne spustil aj kampaň pri 10. výročí medzirehoľnej siete Talitha Kum pre boj proti modernému otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi s názvom „Rehoľníčky liečia srdcia“. Pri tejto príležitosti v predsieni Auly Pavla VI. predstavili tematickú výstavu fotografií, ktorú si pápež František prišiel osobne prezrieť ešte pred stretnutím so sestrami.

Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán