Modlime sa dnes za tých, ktorí sa modlia

Dnešný deň, 21. november, je nielen liturgickou spomienkou Obetovania Panny Márie, ale aj Svetovým dňom klauzúrneho života. V tento deň sme pozvaní modliť sa a podporiť klauzúrne a mníšske spoločenstvá. Tento deň je tiež známy aj pod názvom Pro Orantibus („Za tých, čo sa modlia“).

Pápež František, ktorý tento deň ustanovil, nám pripomína, že „je vhodnou príležitosťou poďakovať Pánovi za dar toľkých mužov a žien, ktorí žijú v kláštoroch či pustovniach a odovzdávajú sa Bohu v modlitbe a tichej práci.“

Od svojho zvolenia pápež zdôrazňoval dôležitosť klauzúrneho kontemplatívneho života v poslaní Cirkvi. V nedávnej apoštolskej konštitúcii Vultum dei quaerere Svätý Otec napísal, že tí, ktorí zasvätili celý svoj život kontemplácii Boha, „sú živým znakom a svedkami vernosti, s ktorou Boh v udalostiach dejín pokračuje v zachovaní svojho ľudu“.

Prosíme, obetujte dnes modlitbu za týchto zasvätených, ženy i mužov, ktorí sú „ukrytí s Kristom“ a duchovne obohacujú svet svojimi modlitbami a obetami. Ak je to možné, zvážte aj možnosť poslať im nejaký prejav vďačnosti (napr. list alebo e-mail) alebo pošlite finančnú či materiálnu pomoc niektorému klauzúrnemu spoločenstvu, ktoré poznáte.

Zoznam takýchto spoločenstiev na Slovensku nájdete napríklad tu.

Zdroj: cloistredelife.com

-fc-