U oratoriánov v Petržalke prebehla 40-hodinová eucharistická adorácia

Oratoriáni v Petržalke pripravili na záver Svätého roka milosrdenstva a zároveň na konci cirkevného roka pred slávnosťou Krista Kráľa tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. „Quarantore“), ktorá sa uskutočnila v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 18. – 20. novembra 2016 (od piatka 15. hodiny do nedele 7. hodiny).

Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50-krát vo Svätom písme. Pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

Táto pobožnosť priniesla v 16. storočí, v období reformy Tridentského koncilu, veľké duchovné ovocie, obnovenú horlivú modlitbu a úctu k Eucharistii v Božom ľude. Modlitba Quarantore na koniec Svätého roka milosrdenstva chce pozvať veriacich k sústredenému pohľadu na Ježiša a na jeho smrť a zmŕtvychvstanie podľa slov pápeža Františka: „S pohľadom upretým na Ježiša a na jeho milosrdnú tvár môžeme zachytiť lásku Najsvätejšej Trojice. Prichádza nám na pomoc, keď ho vzývame. Je krásne, že každodenná modlitba Cirkvi sa začína slovami: ‚Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať‘ (Ž 70, 2). Pomoc, ktorú vzývame, je už prvým krokom Božieho milosrdenstva voči nám. On nás prichádza vymaniť zo stavu našej slabosti, v ktorej žijeme. Jeho pomoc spočíva v tom, že nám umožňuje zachytiť jeho prítomnosť a blízkosť“ (Misericordiae vultus 14).

Zdroj: TK KBS, Juraj Vittek

-fc-