Modlitba za pokoj v karmelitánskych kláštoroch

Na sobotu 28. marca pripadlo 500. výročie narodenia sv. Terézie z Avily. Karmelitánske kláštory a konventy na celom svete sa pri tejto príležitosti spojili v modlitbe za pokoj. Do celosvetového podujatia hodinovej modlitby za pokoj, ktorú zorganizovali v dňoch od 26. do 28. marca, sa zapojili aj karmelitánske svetské bratstvá a ďalší veriaci. K iniciatíve, ktorú vyhlásil generálny predstavený bosých karmelitánov páter Saverio Cannistrà OCD sa pripojil aj Svätý Otec František.

Pri slávení Eucharistie v Dome sv. Marty ju podporil týmito slovami:
„Drahí bratia a sestry, 28. marca pripadá 500. výročie narodenia sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi. Na podnet pátra generála bosých karmelitánov, ktorý je tu dnes prítomný spolu s pátrom vikárom, sa v ten deň vo všetkých karmelitánskych komunitách sveta uskutoční hodina svetovej modlitby za pokoj. Z hĺbky srdca sa pripájam k tejto iniciatíve, aby oheň Božej lásky zvíťazil nad požiarmi vojny a násilia, ktoré sužujú ľudstvo a aby všade prevážil dialóg nad ozbrojeným stretom. Svätá Terézia od Ježiša, oroduj za túto našu prosbu.“
Generálny predstavený karmelitánov pozval pripojiť sa k hodine modlitby za pokoj aj kresťanov iných vyznaní a veriacich iných náboženstiev.

(Zdroj RV, -jb-)