V Bratislave sa konalo sympózium Svätá Terézia od Ježiša

Karmelitánska rodina a všetci sympatizanti Terézie Avilskej sa 28. marca stretli na sympóziu v Bratislave v deň výročia jej narodenia.
Svätá Terézia vedela, čo píše, ale my nevieme, čo čítame, povedal na úvod svojej prednášky P. Juraj Mihály OFM, ktorý predstavil vplyv františkánskej spirituality na život svätej Terézie. Do tajov spirituality svätej sa snažili voviesť účastníkov sympózia karmelitáni z rôznych častí Európy. P. Marian Zawada OCD z Poľska vysvetlil štruktúru jej obrátenia cez jej prvé obrátenie, v ktorom zakúšala skúsenosť Božieho pôsobenia a vyslobodenia z hriechu, cez druhé, v ktorom prežívala oslobodenie od sveta i od seba samej, a v treťom obrátení oslobodenie pre prvenstvo Boha v totálnom nasadení pre nový svet. P. Miloš Viktorín OCD sa zameral na jej odvahu v oslobodení sa. Ako povedal, pred Bohom bola prítomná s radosťou a s vnútornou slobodou. Mala odvahu či strach? Mala nádej, že je stvorená k veľkým veciam. Vo svojej prednáške spomenul, ako si musela Terézia dávať pozor, aby svojou slobodou nepohoršila čitateľov.
Ako spomenula pani Jana z Košíc, účastníčka sympózia, ktorú zaujala prednáška o Teréziinom apoštoláte, je to vec odovzdania sa Bohu, vtedy sa rodí apoštolát. Buď apoštolujeme na ľudskej úrovni a vtedy sa vyčerpáme či vyhoríme, alebo ho robíme s Bohom a to je iné prežívanie.
Sympózium sa zakončilo slávnostnou svätou omšou a spoločným agapé.

Organizátor konferencie plánuje z prednášok vydať pre účastníkov a ďalších záujemcov zborník. Zvukový a video záznam zo sympózia bude tiež zverejnený na webstránke::http://www.ocds.sk/::

-ms-