Modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi

Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi bol vyhlásený na 8. februára a bude sa aj tento rok sláviť v diecézach a farnostiach na celom svete. 

Už niekoľko rokov katolícka cirkev, zvlášť kongregácie ženských reholí, pracujú v mnohých častiach sveta na zvyšovaní povedomia o modernom otroctve, na prevencii i verejnom odsúdení tohto zločinu, no predovšetkým pomáhajú a ochraňujú obete. Svätý otec verejne už mnohokrát veľmi dôrazne odmietol obchodovanie s ľuďmi, definujúc ho ako „zločin proti ľudskosti“ a vyzval všetkých na boj proti nemu ako aj na starostlivosť o obete. „Musíme spojiť svoje sily, aby sme oslobodili obete a zastavili tento zločin, ktorý je čím ďalej tým agresívnejší, ktorý ohrozuje nielen jednotlivcov, ale aj základné hodnoty spoločnosti, bezpečnosť, medzinárodnú spravodlivosť, rovnako ako ekonómiu, rodinné štruktúry a sociálny život,“ hovorí Svätý otec.

Ako odpoveď na túto výzvu Pápežská rada pre pastoračnú starostlivosť o migrantov a pútnikov spolu s Pápežskou radou pre spravodlivosť a pokoj a Medzinárodnou Úniou vyšších predstavených (UISG a USG) vyhlásili Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmiStanovili ho na 8. februára, na deň liturgickej spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu, ktorá žila v 19. storočí v Sudáne a odtiaľ bola násilne odvlečená do otroctva. Po vyslobodení sa stala sestrou Kanosiánkou a v roku 2000 bola vyhlásená za svätú.

Otroctvo v 21. storočí stále existuje a to v každej krajine sveta. Obeťami novodobého otroctva je podľa štatistík dnes celkovo až 21 miliónov ľudí. Chudoba, zlá politická situácia a nezamestnanosť prehlbujú zraniteľnosť ľudí voči vykorisťovaniu v jeho rôznych formách, či už na sexuálne účely, nútenú prácu a žobranie alebo na nútené sobáše, domáce otroctvo, ilegálne adopcie či odoberanie orgánov. Každý rok padne do rúk obchodníkov viac ako 2,5 miliónov ľudí: 60% z nich tvoria ženy a deti. Sú zneužívané a znášajú nevýslovné utrpenie a násilie. Pre obchodníkov a pasákov predstavuje tento zločin jednu z najvýnosnejších ilegálnych aktivít, ktorá im prináša celkový profit až 32 miliárd ročne a tým sa zaraďuje k najvýnosnejším biznisom popri obchode s drogami a zbraňami.

Hlavnými príčinami tohto negatívneho javu sú podľa Svätého otca: hriech, ktorý korumpuje srdce človeka. Je ním odmietnutie ľudskosti toho druhého, čo privádza k zaobchádzaniu s človekom ako s predmetom“Inými príčinami sú chudoba, nedostatočná výchova, absencia pracovných príležitostí, zločinecké siete, ktoré riadia obchod s ľuďmi a zneužívajú tiež informačné technológie, lákajú deti a mladých ľudí. K existencii tohto zločinu tiež prispievajú ozbrojené konflikty, násilie, terorizmus, korupcia a iné ekonomické záujmy, v centre ktorých sú peniaze a nie človek.

 

Slovenská katolícka charita, projekt „Stop obchodovaniu s ľuďmi“ v spolupráci s európskou sieťou rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi RENATE vás pozýva zapojiť sa do modlitby v sprievode spevov TAIZÉ v Kostole sv. Štefana u kapucínov v Bratislave 8. februára o 20,00 hod.

Okrem Bratislavy sa do spoločnej modlitby budete môcť zapojiť aj v týchto mestách:

• HUMENNÉ – Gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, 5. február 2016 (piatok) o 18.00 hod. so Sv. Liturgiou a modlitbou k sv. Jozefíne Bakhite

• SVIDNÍK – Gréckokatolícky chrám Božej Múdrosti, 8. február 2016 (pondelok) od 9.00 hod. Adorácia Najsvätejšej Eucharistie zakončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu o 15,00 hod.

• PREŠOV – Gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, 9. február 2016 (utorok) o 17.30 hod. spoločné modlitby mladých

• PREŠOV – SEKČOV – Rímsko-katolícky kostol Krista Kráľa, 11. február 2016 (štvrtok) o 19.00 hod. Adorácia Najsvätejšej Eucharistie so svedectvami a spevmi Taizé

 

Bohdana Bezáková CJ