Monastická komunita Bose prijala výsledok apoštolskej vizitácie

Zakladateľ Komunity Bose taliansky laik Enzo Bianchi a ďalší traja členovia musia komunitu opustiť, presťahovať sa na iné miesto a zanechať všetky svoje funkcie. Nariadenie cirkevnej autority prišlo po dobe dôkladného rozlišovania a vykonaní apoštolskej vizitácie.

Ekumenická monastická komunita Bose, v ktorej žije okolo 90 mužov i žien šiestich národností, má svoj hlavný kláštor v oblasti Piemontu severovýchodne od Turína a pobočky v ďalších častiach Talianska i vo Svätej zemi.

Apoštolská vizitácia sa v komunite uskutočnila od 6. decembra 2019 do 6. januára 2020. Vykonali ju páter Giullermo León Arboleda Tamayo, opát predsedníctva Benediktínskej kongregácie Subiaco-Cassino, ďalej páter Amedeo Cencini, konzultor Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života a matka Anne-Emmanuelle Devéche, opátka z francúzskeho Blauvacu.

Na záver vizitátori odovzdali Svätej stolici svoju správu, vypracovanú na základe príspevku svedectiev slobodne vydaných každým členom komunity. Výsledné rozhodnutie vyjadril dekrét podpísaný vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a osobitne schválený pápežom Františkom. O rozhodnutí informuje komuniké na webovej stránke Komunity Bose, kde sa okrem iného uvádza:

„Ako sme už svojho času oznámili, po vážnych obavách daných z viacerých strán na vedomie Svätej stolici, ktoré signalizovali napätú a problematickú situáciu v našej Komunite vzhľadom na vykonávanie autority zakladateľa, spôsob riadenia a bratskú atmosféru (…)“ nariadil pápež František apoštolskú vizitáciu.

„Uvedomujúc si cirkevný a ekumenický význam Komunity Bose na úrovni národnej ako aj medzinárodnej, a dôležitosť toho, aby pokračovala v plnení úlohy, ktorá jej bola priznaná, prekonaním vážnych ťažkostí a nedorozumení, ktoré by ju mohli oslabiť či dokonca zničiť, mal Svätý Otec touto apoštolskou vizitáciou v úmysle ponúknuť tejto komunite pomoc vo forme času načúvania zo strany niektorých osôb osvedčených dôverou a múdrosťou.“ 

Enzo Bianchi viedol monastické spoločenstvo mužov a žien ako prior až do roku 2017. Súčasným priorom je brat Luciano Manicardi. Približne 90-členná ekumenická komunita má členov a členky najmä z Talianska, ale aj z Francúzska, Luxemburska, Portugalska, Španielska a Švajčiarska.

Zdroj: Vatican News, mh, jb