Ordo virginum slávi 50 rokov od svojho obnovenia sv. Pavlom VI.

V nedeľu 31. mája bude Cirkev sláviť 50 rokov od znovuobnovenia rádu zasvätených panien – Ordo virginum. Túto formu zasväteného života, ktorá existovala už v apoštolských časoch, obnovil pápež sv. Pavol VI. Odvtedy sa takouto formou zasvätilo po celom svete celkovo 5 tisíc žien.

Nový rítus zasvätenia panien vydala na základe mandátu Pavla VI. Kongregácia pre Boží kult 31. mája 1970. Ženy, ktoré prijmú takéto zasvätenie, zostávajú v diecéze, v ktorej žijú. Nevyznačujú sa žiadnym vonkajším znakom, okrem prsteňa prijatého pri zasvätení, ako znaku snúbeneckého zväzku s Kristom.

Každá z nich podľa svojich možností zdieľa svoje talenty a charizmu i osobitnú pozornosť Cirkvi voči chudobným, trpiacim a vylúčeným. Členky Ordo virginum prežívajú svoje zasvätenie vo svete a žijú z vlastnej práce v akejkoľvek profesii. Na Slovensku zasvätené panny pôsobia od roku 2012.

Pri príležitosti 50. výročia sa malo v Ríme konať v poradí už Štvrté medzinárodné stretnutie zasvätených panien. Štvordňové podujatie organizované kongregáciou zodpovednou za zasvätený život malo vyvrcholiť v nedeľu 31. mája.

Stretnutie, na ktoré sa prihlásilo viac než 700 zasvätených panien, biskupov a delegátov zo 61 národností, sa však z dôvodu pandémie Covid-19 odkladá. Ordo virgnum však naplánovalo online podujatia, akým je napríklad modlitbová vigília pred nedeľou, ktorá je zároveň Slávnosťou zoslania Ducha Svätého.

Svedectvo o svojom povolaní poskytla pre Vatikánsky rozhlas Chiara D’Onofrio, ktorá mala byť zasvätená ako členka Ordo virginum v Rímskej diecéze 6. júna, avšak v dôsledku pandémie sa jej zasvätenie odkladá na iný termín. Čo ju najviac priťahuje na tomto druhu zasvätenia?

„Na prvom mieste vo mne rezonoval prvok snúbenectva, zväzku, teda tento život kompletne darovaný v zjednotení sa s Kristom. … Ďalší aspekt je eklezialita, diecéznosť, skutočnosť, že je tu Matka Cirkev, ktorá ťa prijme a uzná tvoju osobitnú charizmu ako zasvätenej panny, prijme ťa, požehná a vyšle do sveta. Takže skutočnosť, že je to niečo, čo ťa zanechá hlboko zakorenenú vo svete, ba ešte viac, aby si ukazovala Kristovu tvár vo svete, je niečo dôležité a krásne.“

Zdroj: Vatican News, zk