Mons. Carballo sa stretne so zasvätenými od východu po západ

Jubilejný Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František, oslávia slovenskí zasvätení so vzácnou návštevou z Vatikánu. Do Bratislavy pricestoval vo štvrtok 25. septembra sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodríguez Carballo. Druhého muža jedného z vatikánskych dikastérii privítali v sídle Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Pozdravil ho jej výkonný sekretár Anton Ziolkovský. Na štvordňovú návštevu prišiel na pozvanie Konferencie vyšších rehoľných predstavených. Ide o bývalého najvyššieho predstaviteľa františkánskej rehole, do funkcie ho menoval pred dvomi rokmi pápež František. Bolo to prvé menovanie Svätého Otca v Rímskej kúrii. Po dnešnom programe v hlavnom meste, kde sa stretol s novinármi a vystúpil naživo v TV LUX, ho čaká návšteva Košíc a Ružomberka.

„Keď som tu na Slovensku, chcem podčiarknuť, čo je pozitívne. Ale aj poukázať na to, čo je negatívne. Potrebujeme obrátenie, nesmieme zatvárať oči pred realitou. Som si istý, že po mojej návšteve Slovenska budem obohatený. A dúfam, že moje povzbudenia budú na pomoc zasväteným a pomôžu im lepšie žiť podľa ponaučení Druhého vatikánskeho koncilu a podľa toho, čo hovorí kongregácia,“ povedal arcibiskup Carballo, ktorý prišiel na návštevu našej krajiny už po tretíkrát. „Je to jedinečná príležitosť osláviť jubilejný rok zasvätených s hosťom z Vatikánu. Tešíme sa, veríme, že vzácna návšteva upevní naše puto so Svätým Otcom Františkom, ktorý Rok zasväteného života vyhlásil,“ hovorí sr. Hermana Matláková, SMVS, hovorkyňa Roku zasväteného života na Slovensku. V programe vzácnej návštevy sú sväté omše i stretnutia so zasvätenými.

José Rodríguez Carballo sa narodil v roku 1953 v španielskej diecéze Orense – v Lodosele. Teologické štúdiá absolvoval na Františkánskom biblickom inštitúte v Jeruzaleme, kde bol aj vysvätený za kňaza. V roku 1981 získal doktorát v odbore Sväté písmo na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. V roku 1992 bol zvolený za provinciála Provincie sv. Jakuba v Santiago de Compostela. V roku 2003 ho zvolili za generálneho ministra Rádu menších bratov Františkánov – 119. nástupcu sv. Františka z Assisi. V roku 2009 bol znovuzvolený na šesť rokov a v roku 2012 sa stal aj predsedom Únie generálnych predstavených. Zúčastnil sa na viacerých biskupských synodách. Je autorom článkov i publikácií o zasvätenom živote, hovorí po španielsky, anglicky, francúzsky, taliansky, portugalsky. Ovláda tiež latinčinu, biblickú gréčtinu i hebrejčinu.

Arcibiskup Carballo prišiel v rámci Roka zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František. Slávi sa od 30. októbra 2014 do 2. februára 2016. Spojený je s desiatkami podujatí na celom svete, ktorých cieľom je obnova rehoľného života. Boli to napríklad modlitbové vigílie, ekumenické stretnutia a semináre, sympózia a konferencie, ako aj spoločné slávenia s pápežom Františkom. Rok zasväteného života aktívne slávia i zasvätení na Slovensku. Koordinuje ich tím pre Rok zasväteného života pri Konferenciách vyšších predstavených mužských a ženských rehôľ na Slovensku. Súčasťou Roka zasväteného života na Slovensku je aj množstvo sprievodných aktivít. Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 29 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných komunitách od východu až po západ Slovenska.

zdroj: tkkbs.sk -ml-