Rehoľníci na futbalovom štadióne v Ľvove

Minulý týždeň sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie zasvätených mužov a žien z celej Ukrajiny. Asi 600 účastníkov sa stretlo vo VIP zóne ľvovského futbalového štadióna. Príhovory, svedectvá, diskusie, modlitba. Toto všetko bolo náplňou troch dní. Prvýkrát takto spolu sedeli a diskutovali rehoľníci gréckokatolíci a rímskokatolíci. „Kto len trochu pozná históriu Ukrajiny a jej náboženskú otázku, pochopí, o aké výnimočné stretnutie išlo v tomto Roku zasväteného života. Videl som veľa krásnych ľudí!“ povedal don Karol Maník SDB.

Hlavným hosťom stretnutia bol jezuita P. Józef Augustyn. Prítomných povzbudil, aby to bolo stretnutie osôb, a nie inštitúcií.To čo nás historicky rozdeľuje, je už za nami. Potrebujeme budovať jednotu a spolupracovať na budovaní dôstojnosti človeka. Máme hlboko poranenú pamäť, ktorá sa môže uzdraviť iba cez Boha. Láska stojí na činoch, nie na slovách, ak ju v sebe máme, je to na nás vidieť. Avšak na tejto láske treba pracovať a draho za ňu platiť, uviedol vo svojom príhovore P. Augustyn.

Na Ukrajine je 140 rehoľných kongregácií a mníšskych rádov.Všetkých zasvätených na Ukrajine je okolo 2500. Rehoľníci sú organizovaní do 4 konferencií vyšších rehoľných predstavených, a to do dvoch mužských (gréckokatolícka a rímskokatolícka) a dvoch ženských.

-ms-