Muzikál pripravený sestrami vykupiteľkami má úspech

Ochotníci z farnosti Topoľčany vystúpili s muzikálom Milosrdní ako otec v Spišskej Novej Vsi 19. februára v Kine Mier.

Muzikál je evanjelizačným projektom Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa k Jubilejnému roku milosrdenstva. Autorkou piesní je sr. M. Kristiána Haburajová, scenáristkou a režisérkou sr. Jana Františka Gareková a asistentkou sr. M. Germana Angelovičová, ako o tom Zasvätený život informovala sestra Júlia.

Hlavnou myšlienkou muzikálu je, že milosrdný otec čaká, hľadá a nachádza svojich synov rovnako ako Boh nás. Bol predstavený už piatykrát – pre veľký záujem aj po skončení Jubilejného roka milosrdenstva.

-fc-