Na Červenom kláštore je možnosť zažiť atmosféru kláštorného života

Dominikánsky kňaz Rafael ponúka na Červenom kláštore možnosť zažiť atmosféru kláštora, keď napĺňal svoje poslanie. Páter Rafael približuje čas, keď v kláštore na hraniciach s Poľskom žili mnísi kartuziáni a kamalduli, ktorí tu slúžili Bohu a ľuďom.

Páter Rafael ponúka záujemcom do piatka 24. júla možnosť modliť sa v noci o 0:30 matutínum po latinsky. Účasť na tejto modlitbe je potrebné si dohodnúť s pátrom Rafaelom. O 7:30 je možné spolu sa pomodliť ranné chvály a vytvoriť priestor na ticho. O 8:00 nasleduje svätá omša. O 18:30 je pripravená modlitba ruženca, alebo kamaldulská korunka a o 19:00 modlitba vešpier. Páter Rafael tiež ponúka možnosť sviatosti zmierenia, alebo osobného rozhovoru.

Na Červenom kláštore bol v rokoch 1320 až 1563 kartuziánsky kláštor. Ten zrušil kráľ Ferdinand I. v roku 1563. V rokoch 1711 až 1782 bol v Červenom kláštore kamaldulský kláštor. V roku 1754 tu bola založená lekáreň, ktorá sa preslávila mníchom Cypriánom. V roku 1782 bol kamaldulský kláštor zrušený rozhodnutím cisára Jozefa II.

Zdroj: TK KBS / dominikani.sk