Jezuiti v Prešove pozývajú na obnovu pred sviatkom sv. Ignáca z Loyoly

V rámci prípravy na slávnosť svojho zakladateľa pozývajú jezuiti v exercičnom dome v Prešove k modlitbe Deviatnika k svätému Ignácovi a k duchovnej obnove na tému „Svätý Ignác – Ako ma Boh viedol“.

Duchovná obnova bude v Kaplnke sv. Ignáca z Loyoly v dňoch 22. 7 – 30. 7. 2020 počas svätej omše vo všedné dni – 17:00 a v nedeľu o 11:00. Povedie ju P. Ján Benkovský, SJ.

PROGRAM:
22. 7. 2020 – Pohľad na moment pred obrátením
23. 7. 2020 – Prozreteľné čítanie
24. 7. 2020 – Prvé rozlišovanie myšlienok v Loyole
25. 7. 2020 – Rozhodnutie ísť do Jeruzalema
26. 7. 2020 – Potreba konať pokánie a hrdinské činy na slávu Boha
27. 7. 2020 – Panna Mária na mojej ceste obrátenia
28. 7. 2020 – Ignaciánske „magis“ pri putovaní na Montserrat
29. 7. 2020 – Obdobie pokoja a nepokoja v Manrese
30. 7. 2020 – Dar intenzívnych Božích milostí v Manrese

Viac o sv. Ignácovi z Loyoly je možné nájsť TU

TK KBS informoval Jozef Šuppa, SJ