Na La Verne mali spoločné exercície predstavení štyroch františkánskych rodín

Vo františkánskej svätyni La Verna sa od 4. do 8. októbra 2017 stretli na spoločných duchovných cvičeniach generálni ministri troch vetiev prvého františkánskeho rádu: františkán Michael Perry OFM, kapucín Mauro Johri OFMCap, minorita Marco Tasca OFMConv a z tretieho rádu za TOR Nicholas Polichnowski, spoločne s generálnymi definitormi bratov týchto štyroch františkánskych rodín.

Tieto spoločné exercície sú jednou z etáp prípravy františkánov na jubileum 800 rokov od stretnutia sv. Františka so sultánom, ktoré oslávia v roku 2019.

Zdroj: Fraternitas
-fc-