V rímskej bazilike novodobých mučeníkov sa budú modliť za sr. Veroniku Ráckovú SSpS

Komunita sv. Egídia a Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého pozýva 27. novembra 2017 o 19:30 na modlitbové stretnutie v Bazilike San Bartolomeo all’Isola Tiberina na pamiatku sr. Veroniky Theresie Ráckovej SSpS, ktorá pred dvomi rokmi zomrela pri výkone svojho lekárskeho povolania na následky streľby ozbrojencov v Južnom Sudáne.

Duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme, otec Tomáš Šandrik, pozýva aktívne sa zapojiť do tohto slávenia: „Sestra Veronika mala veľmi rada pieseň JKS 288, Tebe žijem, Ježiš môj – sestry z kongregácie by túto pieseň rady na jej pamiatku pri modlitbovom stretnutí predniesli vo viachlasnej úprave. Ak by bol niekto ochotný a mal chuť pri speve na stretnutí pomôcť, prípadne pieseň doprevádzať na hudobnom nástroji, kontaktujte, prosím, sr. Pavlu Peštovú. Bezprostredné organizačné informácie si bude možné vymeniť so sr. Pavlou po sv. omši Slovenskej katolíckej misie, ktorá je 16.30 v Kostole San Girolamo della Carità.“

Zdroj: TK KBS, tša, ml
-fc-