Na misijnom kongrese redemptoristov hodnotili a plánovali misijnú službu

V Motyčkách sa konal v dňoch 22. – 24. októbra misijný kongres redemptoristov. Za účasti viacerých misionárov jednotiek Bratislava – Praha a Michalovce sa redemptoristi latinského aj byzantského obradu spolu s laikmi – partnermi v misii zo spoločenstiev Rieka Života, Shekinah a Calvary – stretli na hodnotení, zdieľaní a plánovaní svojej misijnej práce. Prítomní boli všetci štyria misionári milosrdenstva Provincie Bratislava – Praha.

Na stretnutí zazneli úvahy a diskusie o homílii vo svetle dokumentu Evangelii gaudium aj redemptoristickej spirituality, a podnety pre apoštolskú činnosť vychádzajúce z ostatných rozhodnutí a záverov XXV. Generálnej kapituly. Priestor bol venovaný aj diskusiám o formácii nových misionárov: redemptoristov aj laických partnerov v misii. Schválené boli aj misijné plány troch tímov na rok 2018.

Po zdieľaní laických spoločenstiev o svojom misijnom pláne na rok 2018, ktorý zahŕňa ľudové aj farské misie, informovali o činnosti redemptoristi Michalovskej viceprovincie. V rámci dlhodobejšej vízie misionári uvažovali nad odpoveďou na misijnú výzvu pápeža Františka na október 2019 a na rozhodnutie realizovať jeden medzinárodný misijný redemptoristický projekt, ku ktorému sa zaviazali redemptoristi Európy na svojom celoeurópskom zhromaždení.

TK KBS, gka; ml
-fc-