Na návšteve v ateliéri Doroty Sadovskej

Svet viery a umenia je od počiatkov kresťanstva úzko prepojený a prepletá sa celými dejinami. V utorok 22. 6. 2021 sa priateľská skupina v zložení bratov saleziánov, sestry saleziánky a bohoslovca Bratislavskej arcidiecézy navštívila bratislavský ateliér Doroty Sadovskej. Dôvodom bola príležitosť neformálnej návštevy, ale i bližšie spoznanie tvorby a myšlienkového sveta slovenskej výtvarníčky, ktorá pôsobí na výtvarnej scéne už od polovice 90. rokov 20. storočia. Jedno zo známych diel Sadovskej, ktoré rezonovalo i v cirkevnom prostredí bola realizácia Pôstneho plátna pre saleziánsky kostol sv. Jána Bosca  v Bratislave – Trnávke počas pandémie. Pred obrazmi sa diskutovalo o symbole tela, o svätých pre veriacich aj neveriacich alebo aj o fenoméne náboženského gýča.

Pre ľudí žijúcich a pracujúcich v diecéznych či rehoľných spoločenstvách je dôležité poznať konkrétnych umelcov, pestovať si vkus a vnímavosť na súčasné vyjadrovacie prostriedky. Formát návštevy priamo v ateliéri umelca prináša príležitosť nazrieť do kuchyne a stretnúť sa tvárou v tvár so svetom, ktorý je pre mnohých nepoznaným tajomstvom. Ďalším obdobným možným formátom je návšteva kvalitnej galérie, ktorá vie poslúžiť ako katalyzátor pre následnú diskusiu a otvoriť nové myšlienkové obzory. 

Michal Žák, SDB