Zasvätení v Žilinskej diecéze: misionárky lásky

Časopis Naša Žilinská diecéza od januára 2020 predstavuje postupne zasvätených, ktorí pôsobia v tejto diecéze. Aj my siahneme do archívu a ukážeme vám ich na našej webovej stránke.

Viac o časopise TU.

Errata: Foto: Mária Melicherčíková

-fc-