Na osobitnej audiencii prijal pápež František sestry teatínky

Nechať sa viesť Duchom Svätým a tak kreatívne odpovedať na volanie mnohých ľudí hladných a smädných po Bohu – k tomuto dnes pápež František pozval rehoľné sestry Teatínky od Nepoškvrneného počatia, ktoré prijal na osobitnej audiencii.

Zakladateľkou spomínaného rádu je ctihodná sestra Uršuľa Benincasa, talianska mystička, ktorá žila na prelome 16. a 17. storočia (1547-1618). Svätý Otec vyzdvihol kontemplatívny rozmer jej duchovnosti:

„Po celý svoj život sa snažila plne sa pripodobniť ukrižovanému Kristovi, a to aj vďaka mystickým skúsenostiam. Bola zamilovaná do Eucharistie a z tejto sviatosti urobila centrum svojho života. Bola zakorenená v Kristovi a priťahovaná svetlom Nepoškvrneného počatia a zanechala vám charizmu, ktorá je neoddeliteľne kristocentrická a mariánska; jej testamentom je žiť „podľa jediného pravidla – lásky“.

Pápež František sestry teatínky ďalej povzbudil k vydávaniu svedectva pre dnešnú dobu:

„Dnešný svet potrebuje svedkov transcendentnosti, osoby, ktoré sú soľou zeme a svetlom sveta(porov. Mt 5,13-14), ktoré sú kvasom v ceste (porov. Mt 13,33).“

„Spoločne s osobami žijúcimi v podmienkach materiálnej chudoby, existuje mnoho ľudí, ktorí stratili zmysel života, zatvrdnuté srdcia, prahnúce po dobrom chlebe a živej vode, ktoré aj bez toho, aby si to uvedomovali, čakajú na stretnutie s Ježišom. (…) A aj vám, rovnako ako učeníkom, Ježiš dnes hovorí: dajte sa im napiť a najesť (porov. Mt 6,37). Ak budete otvorené na pôsobenie Ducha Svätého, bude vás viesť, aby ste kreatívne odpovedali na volanie chudobných a mnohých osôb hladných a smädných po Bohu.“

Rehoľníčky prítomné najmä v Amerike, Afrike a Európe povzbudil Svätý Otec aj k vydávaniu svedectva dobrého komunitného života, ktorý sa tak stáva „svätou púťou“, ako sa uvádza v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium (87), pričom povedal:

„Nech vo vašich srdciach stále zaznieva testament vašej zakladateľky: „Milujte sa navzájom. Vzájomne sa rešpektujte. Nech každá hľadá dobro tej druhej.“ Takto uplatníte prikázanie lásky tam, kde žijete a pracujete: v školách, farnostiach, v domovoch pre starších, na každom mieste, kam prostredníctvom života a slova prinášate Kristovo Evanjelium.“

Zdroj: RV

-msk-