Na stretnutí talianskej USMI si zvolili nové vedenie

V Ríme sa konalo 65. národné zhromaždenie Únie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí Talianska (USMI). Účastníčky sa od 4. do 6. apríla venovali téme Umenie prechodu. Od multikulturality k interkulturalite. Tému obohatili dve prednášky. „Všetci ste jedno v Kristovi“ (Gal 3, 28) v podaní Mons. Giacoma Morandiho, sekretára Kongregácie pre náuku viery. Druhá prednáška odznela z úst hlavného predstaveného jezuitov P. Artura Sosa Abascala Interkulturalita a zasvätený život. Tieto prednášky obohatili svojou skúsenosťou interkulturality: vo vedení sr. Elisabetta Flick, viceprezidentka UISG, vo formácii sr. Etra Luana Modica MSCS, generálna radkyňa pre formáciu, v misiách sr. Elisa Kidané SMC, spisovateľka, žurnalistka .

V závere stretnutia si účastníčky zvolili na ďalších 5 rokov nové vedenie. Prezidentkou USMI sa stala generálna matka Inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánok) sr. Yvonne Reungoat a jej zástupkyňou sr. Ester Pinca, generálna predstavená Sestier františkánok alkantarínok.

-msk-